Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, Slovenija, 2015

V 2015 delež očetov, ki so podali priznanje očetovstva pred rojstvom otroka, najvišji doslej

V letu 2015 je bilo podanih 11.695 priznanj očetovstva in ugotovljenih 15 očetovstev ter posvojenih 39 otrok, med temi 15 iz tujine.

  • 21.7.2016
  • |
  • končni podatki

11.695 priznanj očetovstva
Slovenija je med državami članicami EU-28 ena izmed tistih, v katerih se vsako leto rodi visok odstotek otrok neporočenim materam (v letu 2015: 58 %). Zato ni presenetljivo, da je tudi število priznanj očetovstva vsako leto visoko, predvsem tistih, ki so podana pred otrokovim rojstvom.  
V letu 2015 je bilo podanih pred pristojnim organom 11.695 priznanj očetovstva (369 manj kot v prejšnjem letu). 78 % očetov je to storilo še pred otrokovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), 18 % očetov pa je to storilo takoj v prvem mesecu po rojstvu otroka.154 otrok, za katere je bilo podano priznanje očetovstva v letu 2015,  je bilo starih več kot eno leto, najstarejši so bili stari tudi že čez 30 let.
Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili v povprečju stari 33,2 leta, najstarejši med njimi pa že več kot 60 let. Tisti očetje, ki so podali priznanje očetovstva pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33 let). Sicer pa so bili očetje otrok, rojenih v 2015, stari povprečno 33,5 leta.

39 posvojitev, 6 manj kot v prejšnjem letu
V letu 2015 je bilo v Sloveniji evidentiranih 39 posvojitev otrok, 6 manj  kot v prejšnjem letu. 24 v letu 2015 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 15 pa v tujini.
Največ posvojencev iz tujine, 8, je bilo rojenih v Gani, po trije pa v Ruski federaciji in Liberiji. Vsi posvojenci iz tujine so bili mlajši od treh let.
Od 39 posvojenih otrok so jih 22 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 15 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20142015
Priznanja očetovstva po starosti otrok
Skupaj12.06411.695
  pred rojstvom otroka9.1999.108
  manj kot 1 mesec2.3202.105
  1–11 mesecev387328
  1–4 leta8272
  5–9 let2729
  10–14 let1420
  15–19 let1115
  20 ali več let2418
Ugotovitve očetovstva
Skupaj1015
Vir: SURS
Tabela 2: Posvojitve, Slovenija
20142015
Posvojitve
Skupaj4539
  iz tujine1415
Otroka je posvojil
  par2522
  zakonec/partner otrokovega roditelja1815
  posameznik22
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.