Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, Slovenija, 2015

V 2015 delež očetov, ki so podali priznanje očetovstva pred rojstvom otroka, najvišji doslej

V letu 2015 je bilo podanih 11.695 priznanj očetovstva in ugotovljenih 15 očetovstev ter posvojenih 39 otrok, med temi 15 iz tujine.

  • 21. 7. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

11.695 priznanj očetovstva
Slovenija je med državami članicami EU-28 ena izmed tistih, v katerih se vsako leto rodi visok odstotek otrok neporočenim materam (v letu 2015: 58 %). Zato ni presenetljivo, da je tudi število priznanj očetovstva vsako leto visoko, predvsem tistih, ki so podana pred otrokovim rojstvom.  
V letu 2015 je bilo podanih pred pristojnim organom 11.695 priznanj očetovstva (369 manj kot v prejšnjem letu). 78 % očetov je to storilo še pred otrokovim rojstvom (to je bil najvišji delež doslej), 18 % očetov pa je to storilo takoj v prvem mesecu po rojstvu otroka.154 otrok, za katere je bilo podano priznanje očetovstva v letu 2015,  je bilo starih več kot eno leto, najstarejši so bili stari tudi že čez 30 let.
Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili v povprečju stari 33,2 leta, najstarejši med njimi pa že več kot 60 let. Tisti očetje, ki so podali priznanje očetovstva pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33 let). Sicer pa so bili očetje otrok, rojenih v 2015, stari povprečno 33,5 leta.

39 posvojitev, 6 manj kot v prejšnjem letu
V letu 2015 je bilo v Sloveniji evidentiranih 39 posvojitev otrok, 6 manj  kot v prejšnjem letu. 24 v letu 2015 posvojenih otrok je pred posvojitvijo živelo v Sloveniji, 15 pa v tujini.
Največ posvojencev iz tujine, 8, je bilo rojenih v Gani, po trije pa v Ruski federaciji in Liberiji. Vsi posvojenci iz tujine so bili mlajši od treh let.
Od 39 posvojenih otrok so jih 22 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova oba starša. Pri 15 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša.
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Grafikon 1: Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20142015
Priznanja očetovstva po starosti otrok
Skupaj12.06411.695
  pred rojstvom otroka9.1999.108
  manj kot 1 mesec2.3202.105
  1–11 mesecev387328
  1–4 leta8272
  5–9 let2729
  10–14 let1420
  15–19 let1115
  20 ali več let2418
Ugotovitve očetovstva
Skupaj1015
Vir: SURS
Tabela 2: Posvojitve, Slovenija
20142015
Posvojitve
Skupaj4539
  iz tujine1415
Otroka je posvojil
  par2522
  zakonec/partner otrokovega roditelja1815
  posameznik22
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.