E-skills and Digital Economy

Kako digitalno pismeni smo, kako razvita je naša digitalna ekonomija

Publikacija E-veščine in digitalna ekonomija je odslej na voljo tudi v angleškem jeziku (E-skills and Digital Economy).    

  • 15. 7. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

SURS je 24. maja 2016 izdal publikacijo z naslovom E-veščine in digitalna ekonomija. Zdaj izdajamo še njeno angleško različico: E-skills and Digital Economy.

E-veščine oz. digitalna pismenost so pomembna znanja, ki jih zahteva informacijska družba, oz. znanja, ki so potrebna za uporabo IKT (tj. vseh vrst računalnikov, prenosnih naprav, interneta itd.). Spremljamo jih s posameznimi aktivnostmi, ki jih posamezniki izvajajo in so povezane z uporabo IKT.

  • V letu 2015 je bilo med  16–74 let starimi osebami 28 % takih, ki so bile brez e-veščin (25 % moških in  29 % žensk).

Visoka stopnja uporabe IKT in digitalizacija sta glavna elementa digitalne ekonomije, katere obseg v Sloveniji je v omenjeni publikaciji predstavljen na podlagi razpoložljivih podatkov. V letu 2014:

  • so podjetja namenila za investicije v IKT 427 milijonov EUR ali 8,56 % vseh investicij;
  • je bilo v Sloveniji zaposlenih 43.791 strokovnjakov za IKT, kar je bilo 4,78 % vseh zaposlenih ali samozaposlenih.
Infografika 1: E-veščine
Infografika 1: E-veščine
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.