Aktivno prebivalstvo, Slovenija, maj 2016

Število delovno aktivnih oseb je bilo v maju 2016 za 0,5 % višje kot v prejšnjem mesecu

Število delovno aktivnih oseb je bilo v maju 2016 višje kot v prejšnjem mesecu;  najbolj se je zvišalo v gostinstvu (za 1,8 odstotka). Zaposlenih med delovno aktivnimi je bilo 730,600, od tega 53,4 % moških. Stopnja registrirane brezposelnosti se je znižala za 0,4 odstotne točke, na 11,1 %.

  • 18. 7. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število delovno aktivnih oseb v maju 2016 višje kot v aprilu 2016

V maju 2016 se je število delovno aktivnih oseb glede na prejšnji mesec dvignilo za 0,5 % (na nekaj več kot 817.600). Število delovno aktivnih moških se je zvišalo izraziteje (za 0,5 odstotka; na približno 447.200) kot število delovno aktivnih žensk (za 0,4 odstotke; na približno 370.500).

Zaposlenih oseb je bilo v maju 2016 nekaj več kot 730.600, od tega je bilo 53,4 % moških in 46,6 % žensk. Število samozaposlenih oseb se je glede na april 2016 povečalo za 0,1 % (na nekaj več kot 87.000). Glede na april 2016 se je v maju 2016 samozaposlilo več žensk kot moških.

Število delovno aktivnih oseb se je glede na prejšnji mesec najbolj povečalo v gostinstvu, in sicer za 1,8 % (na nekaj več kot 34.100), v okviru te dejavnosti pa v dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, in sicer za 3,3 % (na približno 8.700). Glede na maj 2015 se je število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gostinstvo najbolj povečalo v dejavnosti avtokampov, taborov (za 39,2 %), najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti turističnih kmetij brez sob (za 25,8 %).

Stopnja registrirane brezposelnosti v maju 2016 nižja

Stopnja registrirane brezposelnosti se je v primerjavi s prejšnjim mesecem znižala za 0,4 odstotne točke, na 11,1 %. Enako stopnjo registrirane brezposelnosti smo imeli nazadnje novembra 2010 (od takrat dalje je bila višja). V maju 2016 se je znižala v vseh statističnih regijah, najbolj v obalno-kraški, in sicer za 0,7 odstotne točke (na 10,0 %). Sicer je bila v tem mesecu najnižja v gorenjski statistični regiji (7,5-odstotna). V polovici statističnih regij je bila višja od slovenskega povprečja (vse te so spadale v vzhodno kohezijsko regijo).
Grafikon 1: Stopnja registrirane brezposelnosti, Slovenija
Grafikon 1: Stopnja registrirane brezposelnosti, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2016
Grafikon 2: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Aktivno prebivalstvo, Slovenija
V 2016 V 2016 
IV 2016
V 2016
V 2015
število indeks
Aktivno prebivalstvo919.933100,1100,3
Delovno aktivno prebivalstvo817.644100,5101,6
  zaposlene osebe730.635100,5102,5
  samozaposlene osebe87.009100,194,4
Registrirane brezposelne osebe102.28997,091,0
Vir: SURS
Tabela 2: Stopnje registrirane brezposelnosti in anketne brezposelnosti, Slovenija
20152016
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIII-IIIIVV
%
Registrski podatki
Skupaj13,212,311,710,112,511,511,1
Moški 12,311,010,310,711,810,510,1
Ženske14,413,813,413,413,412,712,4
Anketni podatki 
Skupaj9,89,28,68,48,9
Moški 9,08,37,27,88,4
Ženske10,810,310,19,19,4
… ni podatka
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.