Povprečne mesečne plače, Slovenija, maj 2016

Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 za 0,6 % nižja od plače za april 2016

Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je znašala 1.561,26 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za april 2016 se je nominalno znižala za 0,6 %, realno pa za 1,5 %.

  • 15.7.2016
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za maj 2016 nekoliko nižja od plače za april 2016
Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je znašala 1.561,26 EUR; v primerjavi s plačo za april 2016 je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna mesečna neto plača za maj 2016 je znašala 1.016,36 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 1,4 % nižja od plače za april 2016.

Povprečna mesečna plača v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju približno enaka kot plača za april 2016 
Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je bila v zasebnem sektorju za 1,0 % nižja, v javnem sektorju pa približno enaka plači za prejšnji mesec.

Znižanje povprečne mesečne plače najizrazitejše v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih
Povprečna mesečna neto plača za maj 2016 se je v primerjavi s plačo za april 2016 izraziteje znižala v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 4,4 %) ter v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 3,0 %), izraziteje zvišala pa se je v dejavnosti rudarstvo (za 3,4 %) in v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 1,5 %).

Povprečna mesečna plača za maj 2016 višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji
Najvišjo povprečno mesečno plačo za maj 2016 so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 1.103,00 EUR neto (tj. približno 87 EUR več od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer 917,17 EUR neto, ali okrog 99 EUR nižjo od slovenskega povprečja.
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2016
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, maj 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija1)
V 2016Ø I-V 2016Ø III-V 2016V 2016
IV 2016
V 2016
V 2015
Ø I-V 2016
Ø I-V 2015
EURindeks
Bruto1.561,261.571,921.575,1599,4101,8102,0
Javni sektor1.826,131.823,351.825,99100,0101,8102,4
  od tega sektor država1.824,851.820,921.820,08100,4103,0103,8
Zasebni sektor1.425,101.440,941.445,3299,0102,1101,9
Neto1.016,361.022,041.023,9999,5101,6101,8
Javni sektor1.178,401.178,311.179,4999,9101,5102,1
  od tega sektor država1.180,001.179,991.179,16100,2102,4103,1
Zasebni sektor933,07940,63943,4999,3101,8101,7
1) Za obdobja pred novembrom 2015 so uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za maj 2016 bodo objavljeni 25. julija 2016 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.