Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, junij 2016

Cene v juniju 2016 na letni in mesečni ravni višje (letno za 0,3 %, mesečno za 0,6 %)

V juniju 2016 smo imeli na letni in mesečni ravni inflacijo, in sicer na letni ravni 0,3-odstotno, na mesečni ravni pa 0,6-odstotno. V enem letu se je blago pocenilo za 0,8 %, storitve pa so se podražile za 2,5 %.

  • 30. 6. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Po letu in pol so se cene na letni ravni v povprečju ponovno zvišale

V juniju 2016 so se cene življenjskih potrebščin na letni ravni zvišale, tokrat za 0,3 % (rast cen na letni ravni smo nazadnje zabeležili decembra 2014, ko je bila 0,2-odstotna, v juniju 2015 pa je bila rast cen negativna, –0,7-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila –0,5-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,3-odstotna).

Cene blaga so bile v primerjavi z junijem 2015 v povprečju nižje za 0,8 %. Trajno blago se je pocenilo za 1,0 %, prav toliko tudi blago dnevne porabe, poltrajno blago pa se je podražilo za 0,3 %. Cene storitev so bile višje za 2,5 %.

K letni rasti cen so 0,27 odstotne točke prispevale višje cene telefonskih storitev in aparatov (za 6,0 %). 0,16 odstotne točke so prispevale višje cene hrane. Ta se je podražila za 1,0 %. 0,14 odstotne točke so prispevale višje cene počitnic v paketu (za 4,2 %). Po 0,13 odstotne točke so prispevale višje cene električne energije (za 3,4 %) in višje cene gostinskih in nastanitvenih storitev (za 2,3 %).

K skupnemu padcu cen na letni ravni so največ prispevale nižje cene naftnih derivatov: 0,72 odstotne točke. Tekoča goriva so se pocenila za 16,7 %, goriva in maziva pa za 9,8 %. 0,13 odstotne točke so prispevale nižje cene rabljenih osebnih avtomobilov (za 7,2 %).

 

Gibanje cen v prvi polovici leta

V prvi polovici leta 2016 so se cene najbolj zvišale v skupini rekreacija in kultura (za 4,8 %); znotraj skupine so se najbolj podražile počitnice v paketu, in sicer za 12,4 %. Sledile so višje cene v skupini hrana in brezalkoholne pijače (za 2,6 %); v tej skupini sta se najbolj podražila sadje (za 13,5 %) in zelenjava (za 7,3 %). Višje cene smo zabeležili še v skupinah: gostinske in nastanitvene storitve (za 1,8 %), komunikacije (za 1,7 %), raznovrstno blago in storitve (za 1,1 %), stanovanjska oprema (za 0,8 %), prevoz  (za 0,6 %), alkoholne pijače in tobak (za 0,5 %), zdravje (za 0,5 %) ter obleka in obutev (za 0,2 %).

Znižanje cen v prvi polovici leta smo zabeležili v skupini stanovanje (za 0,7 %).

 

Tudi na mesečni ravni zabeležena inflacija

V juniju 2016 smo na mesečni ravni zabeležili inflacijo. Cene so se v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju zvišale za 0,6 %.

K mesečni rasti cen so 0,3 odstotne točke prispevale višje cene v skupini rekreacija in kultura. Znotraj omenjene skupine je bila, zaradi začetka poletne počitniške sezone, najvišja podražitev zabeležena pri počitnicah v paketu (za 8,2 %). 0,2 odstotne točke so prispevale višje cene naftnih derivatov. Tekoča goriva so bila dražja za 5,6 %, goriva in maziva pa za 2,9 %. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene mesa, višje cene v skupini zdravje ter posamezne podražitve v drugih skupinah.

K skupnemu padcu cen so po 0,1 odstotne točke prispevale nižje cene sadja in oblačil. Sadje je bilo cenejše za 5,8 %, oblačila pa za 0,9 %.

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

V juniju 2016 je bila letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, 0,1-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta –0,9-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa –0,7-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta –0,3-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,5-odstotna.  

Blago se je v letu dni pocenilo za 1,3 %. Cene trajnega blaga so se znižale za 1,3 %, cene blaga dnevne porabe pa za 1,5 %. Cene poltrajnega blaga pa so se zvišale za 0,1 %. Cene storitev so se v primerjavi z junijem 2015 v povprečju zvišale za 2,4 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v maju 2016 v povprečju –0,1-odstotna (v aprilu 2016 –0,2-odstotna), v državah članicah EU je bila prav tako –0,1-odstotna (v aprilu 2016 –0,2-odstotna); najnižja je bila v Romuniji (–3,0-odstotna), najvišja pa v Belgiji (1,6-odstotna); v Sloveniji je bila –0,5-odstotna.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
VI 16
VI 15
VI 16
V 16 
VI 16 
XII 15
I–VI 16
I–VI 15
VI 16–VII 15
VI 15–VII 14
 VI 16 
Ø 15
Skupaj100,3100,6101,399,599,5101,06
1 Hrana in brezalkoholne pijače101,1100,4102,6100,3100,8102,03
2 Alkoholne pijače in tobak100,5100,2100,5100,2100,5100,36
3 Obleka in obutev100,498,8100,2100,6100,1105,63
4 Stanovanje98,8100,499,398,898,899,08
5 Stanovanjska oprema100,5100,2100,8100,199,8100,44
6 Zdravje101,1101,1100,5100,3100,6100,87
7 Prevoz96,0101,2100,694,994,697,87
8 Komunikacije106,0100,0101,7104,6103,8103,36
9 Rekreacija in kultura101,7102,8104,899,499,4102,41
10 Izobraževanje100,0100,0100,0100,0100,2100,06
11 Gostinske in nastanitvene storitve102,3100,3101,8101,9101,2102,45
12 Raznovrstno blago in storitve101,2100,1101,1100,7101,4101,36
Blago99,2100,3100,898,898,8100,53
Storitve102,5101,1102,5101,1100,9102,20
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
VI 16
VI 15
VI 16
V 16 
VI 16 
XII 15
I–VI 16
I–VI 15
VI 16–VII 15
VI 15–VII 14
VI 161)
Ø 15  
Skupaj0,10,51,2-0,6-0,7100,87
1 Hrana in brezalkoholne pijače0,80,72,50,10,6101,72
2 Alkoholne pijače in tobak0,30,20,40,10,4100,25
3 Obleka in obutev0,0-1,6-0,70,4-0,1105,13
4 Stanovanje-1,30,4-0,6-1,7-1,898,90
5 Stanovanjska oprema0,10,00,6-0,1-0,4100,04
6 Zdravje1,31,30,70,40,8101,03
7 Prevoz-4,11,20,7-5,2-5,697,98
8 Komunikacije5,50,11,54,33,4103,02
9 Rekreacija in kultura1,32,13,5-0,3-0,4101,84
10 Izobraževanje0,20,00,00,20,4100,20
11 Gostinske in nastanitvene storitve2,40,31,92,11,3102,61
12 Raznovrstno blago in storitve1,50,11,60,71,0101,65
Blago-1,30,40,7-1,7-1,7100,13
Storitve2,40,72,11,31,0102,15
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.