Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2015

Število študentov se zmanjšuje, v letu 2015 jih je bilo povprečno 39 na 1.000 prebivalcev

V letu 2015 se je stopnja registrirane brezposelnosti znižala na 12,3 %, stopnja tveganja revščine pa na 14,3 %. Dolg sektorja država se je povečal na 83,1 % bruto domačega proizvoda.

  • 21. 12. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalniki trajnostnega razvoja so združeni v tri vsebinske sklope z naslovi: Blaginja, Ravnovesje in skromnost ter Medgeneracijsko sodelovanje. Vsak sklop je prikazan z okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi vsebinami.

Blaginja: v letu 2015 se je stopnja registrirane brezposelnosti znižala na 12,3 %

Delež kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem ali s kmetovanjem v preusmeritvi se nekoliko povečuje. V letu 2015 je znašal 4,7 %, kar je za 0,1 odstotne točke več kot v letu 2014. Število prebivalcev na zdravnika se zmanjšuje. V 2015 je 1 zdravnik oskrboval povprečno 347 prebivalcev. V 2015 se je prvič po letu 2008 znižala tudi stopnja registrirane brezposelnosti in je znašala 12,3 %. Znižuje se tudi število študentov na 1.000 prebivalcev; v letu 2015 je bilo med 1.000 prebivalci povprečno 39 študentov.

Ravnovesje in skromnost: v 2015 se je stopnja tveganja revščine znižala na 14,3 %

V 2015 se je končna poraba energije na prebivalca nekoliko povečala in je znašala 2,3 tone ekvivalenta nafte (toe) na prebivalca. Na enaki ravni kot v prejšnjem letu je ostala poraba vode iz javnega vodovoda v gospodinjstvih na prebivalca, in sicer je znašala 38,1 m3/prebivalca. V 2015 se je spet povečalo število potniških kilometrov v cestnem javnem potniškem prometu, in sicer na 497.685.000 pkm, kar je za 4,4 % več kot v prejšnjem letu. Stopnja tveganja revščine je bila v 2015 nekoliko nižja kot v prejšnjem letu; bila je 14,3-odstotna.

Medgeneracijsko sodelovanje: dolg sektorja država se je v letu 2015 povečal na 83,1 % bruto domačega proizvoda (BDP)

Energetska intenzivnost pri oskrbi z energijo, ki kaže porabo energije na enoto BDP, se v zadnjih letih zmanjšuje. V letu 2015 je znašala 174 toe na milijon EUR. Ponovno se je povečal dolg sektorja država, in sicer na 83,1 % BDP, kar je za 2,2 odstotne točke več kot v 2014. V 2015 se je ponovno povečal tudi koeficient starostne odvisnosti mladih in starejših. V 2015 je bilo od 100 delovno sposobnih prebivalcev (15–64 let) skupno odvisnih že 48,5 osebe (otroci in starejši). Na ravni statističnih regij je bil koeficient starostne odvisnosti najvišji v goriški regiji (52,4), najnižji pa v podravski regiji (47,2). Ponovno se je povečal tudi delež otrok v vrtcih, in sicer na 78,1 %.

Podrobneje razčlenjeni podatki, nekateri tudi na ravni statističnih regij, so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT, glavna sporočila, ki jih izražajo objavljeni kazalniki, pa objavljamo tudi na posodobljeni spletni strani kazalnikov trajnostnega razvoja.

Interaktivna karta 1: Skupni koeficient starostne odvisnosti, statistične regije, Slovenija, 2015

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Vir: SURS (STAGE)


Tabela 1: Izbrani kazalniki blaginje, Slovenija
20112012201320142015
Delež kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem ali s kmetovanjem v preusmeritvi (%)3,23,64,24,64,7
Število prebivalcev na 1 zdravnika (število)389,3379366,4357,9346,9
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,81213,113,112,3
Število študentov v terciarnem izobraževanju na 1.000 prebivalcev (število/1.000 prebivalcev)50,648,54541,539,1
Viri: SURS, MKGP, NIJZ
Tabela 2: Izbrani kazalniki ravnovesja in skromnosti, Slovenija
20112012201320142015
Končna poraba energije na prebivalca (toe/prebivalca)2,482,422,372,252,3
Poraba vode iz javnega vodovoda v gospodinjstvih na prebivalca (m3/prebivalca)40,741,338,238,138,1
Potniški kilometri v cestnem javnem potniškem prometu (1.000 pkm)551.544533.087459.487476.836497.685
Stopnja tveganja revščine (%)13,613,514,514,514,3
Vira: SURS, MOP
Tabela 3: Izbrani kazalniki medgeneracijskega sodelovanja, Slovenija
20112012201320142015
Energetska intenzivnost – oskrba z energijo/BDP (toe/mio. EUR 2010)200197194181174
Dolg sektorja država – % BDP (%)46,653,97180,983,1
Skupni koeficient starostne odvisnosti (število)44,345,146,247,248,5
Delež otrok v vrtcih (%)75,975,67576,878,1
Viri: SURS, MNZ, ZGS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.