Gospodarska klima, Slovenija, junij 2016

Gospodarska klima junija 2016 na mesečni ravni višja, na letni ravni nižja

Gospodarska klima je bila junija 2016 na mesečni ravni višja za 0,7 odstotne točke, na letni pa nižja prav tako za 0,7 odstotne točke.

  • 23. 6. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2016 (4,2 odstotne točke) za 0,7 odstotne točke višji kot maja 2016 (3,5 odstotne točke) in za 7,3 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na dvig tega kazalnika glede na prejšnji mesec so najbolj vplivali kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,4 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (vsak za 0,2 odstotne točke) ter kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke). Negativno je na mesečno spremembo vrednosti tega kazalnika vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil junija 2016 na letni ravni nižji za 0,7 odstotne točke.

Na znižanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni sta vplivala kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke). Pozitivno sta na letno spremembo tega kazalnika vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni vplival na spremembo kazalnika gospodarske klime na letni ravni.
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2016
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, junij 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.