Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Zakol živine, Slovenija, 2015

V 2015 zaklali na družinskih kmetijah približno 25.000 (ali približno 29 %) prašičev manj kot v 2014

Objavljamo podatke o zakolu živine v klavnicah in zunaj klavnic. V letu 2015 je bilo v Sloveniji skupaj zaklanih približno 112.000 glav govedi, 299.000 prašičev, 99.000 ovc, 21.000 koz in 33.610.000 kljunov perutnine.

  • 27.6.2016
  • |
  • končni podatki

Objavljamo podatke o zakolu živine v klavnicah in zunaj klavnic
Objava vsebuje statistične podatke o celotnem letnem zakolu živine v posameznem letu: o zakolu v klavnicah in o zakolu na družinskih kmetijah (zakol zunaj klavnic).

Ves zakol živine v Sloveniji v letu 2015
V klavnicah in na družinskih kmetijah  v Sloveniji so v 2015 zaklali prašičev in perutnine manj kot v 2014, goveda, ovc in koz pa več kot v 2014. Prašičev so zaklali približno 299.000 (ali približno 8 % manj kot v 2014), perutnine pa približno 33.610.000 kljunov (ali približno 1 % manj kot v 2014). Govedi so zaklali približno 112.000 glav (ali približno za 3 % več kot v 2014), ovc približno 99.000 (ali približno za 3 % več kot v 2014) in koz približno 21.000 (ali približno za 5 % več kot v 2014).

Na družinskih kmetijah se opravi le še petina vsega zakola prašičev v Sloveniji
Podatki o zakolu živine v klavnicah so bili predstavljeni že v prejšnji objavi z naslovom Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2015 – končni podatki.

Podatki o zakolu živine na družinskih kmetijah (zakol zunaj klavnic) kažejo, da je bilo perutnine in prašičev zaklanih v letu 2015 zunaj klavnic manj, ovc in koz pa več kot v letu 2014; zakola govedi zunaj klavnic po naših podatkih tudi v letu 2015 ni bilo. Perutnine je bilo zaklane približno 288.000 kljunov (kar je približno 20.000 ali približno 6 % manj kot v 2014), prašičev pa približno 59.000 (kar je približno 25.000 ali približno 29 % manj). Ovc je bilo zaklanih približno 90.000 (to je približno 2.000 ali približno za 2 % živali več kot v 2014),  koz pa približno 21.000 (to je približno 1.000 ali približno za 5 % živali več kot v 2014).

V klavnicah je bilo zaklanih v 2015 približno toliko prašičev kot v 2014 (s pozitivnim trendom), medtem ko je bil zakol prašičev zunaj klavnic manjši, tako da predstavlja le še petino vsega zakola prašičev v Sloveniji. Zakol drobnice se je v 2015 opravil večinoma zunaj klavnic (ovc približno 91 %, koz približno 97 %). Zakol perutnine pa se je opravil večinoma v klavnicah (približno 99 %), tako da podatek o perutnini, zaklani zunaj klavnic, ne vpliva bistveno na podatek o celotnem zakolu perutnine; ves zakol perutnine se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za približno 1 %. Zakol govedi se po naših podatkih opravlja samo v klavnicah; v 2015 je bil ta večji kot v 2014 za približno 3 % (približno 4.000 živali več).

Na družinskih kmetijah v 2015 zaklani prašiči in koze v povprečju nekoliko težji kot v 2014
Vrednosti podatkov o skupni masi v letu 2015 zaklanih živali v primerjavi z letom 2014 sledijo vrednostim o številu živali, zaklanih zunaj klavnic (z manjšimi, vendar ne bistvenimi razlikami). Iz podatkov razberemo, da so na družinskih kmetijah klali v 2015 v povprečju nekoliko težje prašiče in koze kot v 2014, medtem ko je bila povprečna teža perutnine in ovc nekoliko nižja kot v 2014.

Izstopala je povprečna masa očiščenih trupov prašičev; ta je bila za približno 4 % večja kot v 2014, vendar je bila njihova skupna masa kljub temu za približno 27 % manjša kot v 2014 (to pomeni približno 2.554.000 kg manj prašičjega mesa). Povprečna klavna teža prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je bila v 2015 približno 117 kg, kar je približno 4 kg več kot v 2014.

Skupna masa perutnine, zaklane na družinskih kmetijah (zunaj klavnic), je bila za približno 8 % manjša kot v 2014 (v masi mesa je to približno 53.000 kg perutninskega mesa manj); povprečna klavna teža perutnine, zaklane na družinskih kmetijah (zunaj klavnic), je bila v 2015 glede na prejšnje leto nižja za približno 1 %. Skupna masa koz, zaklanih v 2015 na družinskih kmetijah (zunaj klavnic), je bila za približno 7 % večja kot v 2014 (v masi mesa je to približno 20.000 kg več), skupna masa v 2015 na družinskih kmetijah zaklanih ovc (zunaj klavnic) pa je bila glede na 2014 večja za približno 1 % (v masi mesa je to približno 16.000 kg več).

Zaklane živali, Slovenija, 2014
Zaklane živali, Slovenija, 2014
Vira: SURS, UVHVVR
Tabela 1: Skupni zakol živine, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2015 2015 
2014
2015 2015 
2014
2015 2015 
2014
številoindekstindekskgindeks
Govedo112.038103,433.583106,4299,75102,9
Prašiči298.73992,527.31791,991,4499,4
Perutnina33.609.73799,159.38998,21,7799,3
Ovce98.695102,51.359101,513,7799,1
Koze21.391104,8305107,114,28102,2
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Tabela 2: Zakol živine zunaj klavnic, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2015 2015 
2014
2015 2015 
2014
2015 2015 
2014
številoindekstindekskgindeks
Govedo
Prašiči59.43070,66.94773,1116,89103,5
Perutnina288.04593,662992,32,1898,5
Ovce89.645102,41.247101,313,9199,0
Koze20.760104,6298107,214,38102,5
… ni podatka
Vir: SURS
Tabela 3: Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa
očiščenih trupov
Povprečna masa
očiščenih trupov
2015 2015 
2014
2015 2015 
2014
2015 2015 
2014
številoindekstindekskgindeks
Govedo112.038103,433.583106,4299,75102,9
Prašiči239.309100,220.371100,885,12100,6
Perutnina33.321.69299,258.76198,31,7698,9
Ovce9.050103,6112103,912,38100,3
Koze631110,17103,211,0293,7
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.