Selitveno gibanje, Slovenija, 2015

V 2015 se je iz Slovenije vsak teden odselilo povprečno 166 državljanov Slovenije

V 2015 se je v Slovenijo priselilo 2.800 državljanov Slovenije in 12.700 tujih državljanov. Odselilo se je skoraj 8.700 slovenskih in blizu 6.300 tujih državljanov. Selitveni prirast je bil v 2015 v nasprotju z letom prej pozitiven.

  • 21. 7. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Selitveni prirast pozitiven

V letu 2015 se je v Slovenijo priselilo 15.420 prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 14.913. V primerjavi z letom 2014 je bilo število priselitev višje za 11 %, število odselitev pa za 4 %. Selitveni prirast je bil tokrat v nasprotju z letom prej pozitiven: priselilo se je 507 oseb več, kot se jih je odselilo.

Selitveni prirast državljanov Slovenije je bil v letu 2015 že šestnajsto leto zapored negativen: v letu 2015 se jih je iz države odselilo 5.899 več, kot se jih je v državo priselilo. Selitveni prirast tujih državljanov pa je bil že sedemnajsto leto zapored pozitiven: v letu 2015 se jih je v Slovenijo priselilo 6.406 več, kot se jih je iz nje odselilo.


Slovenskih državljanov v Slovenijo največ iz Nemčije, tujih državljanov največ iz Bosne in Hercegovine

Slovenski državljani so se v letu 2015 priselili v matično državo iz 89 različnih držav sveta. Za največ teh oseb sta bili državi prejšnjega prebivališča Nemčija in Avstrija (za 17. oz. 16 %), sledile pa so Hrvaška, Italija in Švica.  

Tujci, državljani 112 tujih držav, so se v letu 2015 priselili v Slovenijo iz 116 različnih držav. Največ se jih je v tem letu priselilo v našo državo iz Bosne in Hercegovine (37 % vseh priseljenih tujih državljanov), za največ preostalih pa so bile države prejšnjega prebivališča še Kosovo, Srbija, Hrvaška in Makedonija.
 

Slovenskih državljanov iz Slovenije največ v Avstrijo, tujih državljanov največ v Bosno in Hercegovino

Od slovenskih državljanov so se nekateri v letu 2015 odselili iz Slovenije v 92 različnih držav po vsem svetu. Več kot četrtina teh oseb (26 %) je odšla v Avstrijo, za največ preostalih pa so postale države njihovega prihodnjega prebivališča Nemčija (21 %), Švica in Hrvaška.

Od tujcev, živečih v Sloveniji, so se nekateri, in sicer državljani 89 tujih držav, odselili iz Slovenije v 87 različnih držav. Za največ teh oseb je postala država njihovega prihodnjega prebivališča Bosna in Hercegovina (20 %), sledile pa so Hrvaška (12 %), Srbija (11 %) in Nemčija (10 %).
 

Časovni zamik pri prijavi odselitev

Sorazmerno visoko število odseljenih je že več let delno povezano z administrativnim urejanjem odjav prebivališča za osebe, ki so se dejansko odselile že pred leti. Take odjave (odselitve) so bile v letu 2015 približno 9 % vseh odselitev.
 

Notranjih selitev za 3,7 % manj kot v 2014

V letu 2015 je bilo registriranih 108.944 notranjih selitev (tj. sprememb naselja bivališča znotraj države) ali za 3,7 % manj kot v letu 2014; oseb, ki so bile pri tem udeležene (notranjih selivcev), pa je bilo 97.448 (10.967 prebivalcev se je selilo več kot enkrat).

Od prebivalcev, ki so v letu 2015 prijavili spremembo naselja bivališča, se jih je večina (81 %) preselila v drugo občino, povprečno vsak peti pa se je preselil v drugo naselje znotraj iste občine. Spremembo naselja prebivališča je prijavilo približno 96.200 državljanov Slovenije in približno 12.700 tujih državljanov. Nekaj več kot polovica notranjih selivcev je bilo starih 20–39 let.

V letu 2015 je naselje svojega bivališča najmanj enkrat zamenjalo 4,7 % prebivalcev Slovenije. Tujci so bili tudi v letu 2015 bolj mobilna skupina prebivalcev kot državljani Slovenije: od tujcev se je namreč najmanj enkrat selil povprečno vsak deseti, od državljanov Slovenije pa povprečno vsak dvaindvajseti.

V letu 2015 je bilo zabeleženih tudi 46.861 sprememb prebivališča znotraj naselij (43.965 selivcev); te statistično sicer ne veljajo za selitve. Znotraj naselja Ljubljana se je najmanj enkrat preselilo 15.005, znotraj naselja Maribor pa 5.183 prebivalcev.
 

Novosti v bazi SI-STAT

V podatkovni bazi SI−STAT objavljene časovne vrste podatkov o selitvenem gibanju smo dopolnili s podatki za leto 2015. Tako so sedaj na voljo najnovejši podatki o meddržavnih in notranjih selitvah ter o selitvenem in skupnem prirastu prebivalstva. Številni podatki so na voljo za več prostorskih ravni.


Interaktivna karta 1: Skupni selitveni prirast na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2015

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Vir: SURS (STAGE)
Grafikon 1: Odseljeni po državljanstvu, Slovenija
Grafikon 1: Odseljeni po državljanstvu, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Selitveno gibanje, Slovenija
20142015
Priseljeni13.84615.420
  državljani RS2.5352.755
  tuji državljani11.31112.665
Odseljeni14.33614.913
  državljani RS8.1298.654
  tuji državljani6.2076.259
Selitveni prirast–490507
  državljani RS–5.594–5.899
  tuji državljani5.1046.406
Na 1.000 prebivalcev1)
  priseljeni6,77,5
  odseljeni7,07,2
  selitveni prirast–0,20,2
  skupni prirast0,90,6
Notranje selitve113.104108.944
1) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
Tabela 2: Sprejemi v državljanstvo Republike Slovenije in odpusti iz njega, Slovenija, 2015
Število
Sprejemi v državljanstvo1.255
Odpusti iz državljanstva29
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.