Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2015 – prva ocena

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca je v Sloveniji v 2015 zaostala za povprečjem v EU-28 za četrtino

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bila v 2015 za 26 % nižja od povprečja v EU-28. Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči v Sloveniji je bil v 2015 za 17 % nižji od povprečja v EU-28.

  • 15. 6. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

 

Eurostatovi podatki

Eurostat je objavil prvo oceno dejanske individualne potrošnje (DIP) na prebivalca in bruto domačega proizvoda (BDP) na prebivalca za 37 evropskih držav za leto 2015. Podatki so izraženi v standardih kupne moči (SKM). Objavljeni rezultati temeljijo na novem sistemu nacionalnih računov (ESR 2010), revidiranih paritetah kupne moči in na zadnjih podatkih o BDP-ju in prebivalstvu.

DIP na prebivalca v SKM v Sloveniji v letu 2015 za 26 % nižja od povprečja v EU-28

Kazalnik DIP bolje odraža materialno blaginjo gospodinjstev kot BDP na prebivalca; Izračuna se na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo.

Med 37 evropskimi državami je bila DIP na prebivalca v SKM v letu 2015 najvišja v Luksemburgu in na Norveškem  (za 30 % ali več višja od povprečja v EU-28); sledile so Švica, Nemčija in Avstrija  (s približno 20 % nad povprečjem v EU-28).

Najnižja je bila v Bosni in Hercegovini in Albaniji (za približno 63 % nižja od povprečja v EU-28).

V Sloveniji je bila enaka kot na Poljskem (74 % povprečja v EU-28). Po vrednosti tega kazalnika so jima bile najbližje Češka (76 %), Estonija (69 %) in Latvija (66 % povprečja v EU-28). Leta 2014 je bila Slovenija po vrednosti kazalnika DIP na prebivalca v SKM 25 % nižja od povprečja v EU-28.

BDP na prebivalca v SKM v Sloveniji je bil v 2015 za 17 % nižji od povprečja v EU-28 in enak vrednosti iz 2014

Kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države. Položaj držav je glede na ta kazalnik podoben kot pri kazalniku DIP na prebivalca v SKM, vendar so razlike med državami bistveno večje. Med državami članicami EU-28 se je BDP na prebivalca v SKM v letu 2015 gibal skoraj v razmerju ena proti šest.

Tudi vrednost tega kazalnika je bila v letu 2015 med 37 evropskimi državami najvišja v Luksemburgu (za 171 % višja od povprečja v EU-28); sledile so Norveška in  Švica (za več kot 60 % višji od povprečja v EU-28) ter Nizozemska, Avstrija, Nemčija, Danska, Islandija in Švedska  (za vsaj 20 % višja od povprečja v EU-28).

Najnižji BDP na prebivalca v SKM sta imeli Bosna in Hercegovina ter Albanija (za približno 70 % nižjega od povprečja v EU-28).

V Sloveniji je v letu 2015 znašal 83 % povprečja v EU-28 in je bil enak kot v prejšnjem letu.

Sloveniji sta bili po vrednosti tega kazalnika (BDP na  prebivalca v SKM) v 2015 najbližji Češka in Ciper; njegova vrednost je v omenjenih državah zaostajala za povprečjem v EU-28 za od 15 % do 19 %.
Grafikon 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2015
Grafikon 1: Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2015
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 15. 6. 2016)
Tabela 1: Dejanska individualna potrošnja in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, indeksi obsega, evropske države (EU-28=100), 2015
Država / območjeDejanska individualna
potrošnja na prebivalca
Bruto domači proizvod
na prebivalca
Evropska unija (28 držav)100100
Evrsko območje (19 držav)105106
EU-28
Luksemburg137271
Nemčija124125
Avstrija119127
Združeno kraljestvo116110
Danska114124
Finska113108
Belgija112117
Francija111106
Nizozemska111129
Švedska111123
Italija9795
Irska95145
Ciper9081
Španija8892
Portugalska8377
Litva8274
Grčija8171
Malta8189
Slovaška7777
Češka7685
Poljska7469
Slovenija7483
Estonija6974
Latvija6664
Madžarska6268
Hrvaška5858
Romunija5857
Bolgarija5146
Države članice EFTE
Norveška133163
Švica129162
Islandija115124
Države kandidatke za članstvo v EU
Turčija 1)5853
Črna gora5241
Srbija4536
Makedonija4037
Albanija3730
Potencialna država kandidatka za članstvo v EU
Bosna in Hercegovina 1)3829
1) Na podlagi ESR 95.
Vir: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 15. 6. 2016)
METODOLOŠKO OPOZORILO

Od 2015 raziskave PKM temeljijo na novi klasifikaciji osnovnih kategorij proizvodov in storitev. Vse raziskave, ki so bile izvedene leta 2011, 2012, 2013 in 2014 so bile glede na novo klasifikacijo ustrezno preračunane.

Po uredbi Evropskega parlamenta in Sveta št. 549/2013, objavljeni 26. junija 2013, so morale vse države članice uvesti s septembrom 2014 v svoje nacionalne račune Evropski sistem nacionalnih računov 2010 (ESR 2010) in z njim nadomestiti dotedanji Evropski sistem računov 1995. Od držav nečlanic sta podatke objavili po stari metodologiji (ESR 95) Turčija ter Bosna in Hercegovina.

Podatki o PKM, vključno z ravnmi cen, z vrednostmi potrošnje v nacionalnih valutah, z vrednostmi potrošnje v SKM in z indeksi obsega na ravni 60 analitičnih kategorij BDP so na voljo v diseminacijski bazi Eurostata, tema “Economy and Finance”, domena “Purchasing Power Parities – PPPs”. Podatki o PKM, BDP v SKM in podatki o prebivalstvu se objavljajo še v domeni “National accounts (including GDP)”, zbirka “Annual national accounts”.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.