Povprečne mesečne plače, Slovenija, april 2016

Povprečna mesečna bruto plača za april 2016 za 1,4 % nižja od plače za marec 2016

Povprečna mesečna bruto plača za april 2016 je znašala 1.571,12 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za marec 2016 se je nominalno znižala za 1,4 %, realno pa za 1,8 %.

  • 15. 6. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za april 2016 nižja od plače za marec 2016
Povprečna mesečna bruto plača za april 2016 je znašala 1.571,12 EUR; v primerjavi s plačo za marec 2016 je bila nižja, nominalno za 1,4 %, realno pa za 1,8 %. Povprečna mesečna neto plača za april 2016 je znašala 1.021,74 EUR in je bila nominalno za 1,2 %, realno pa za 1,6 % nižja od plače za marec 2016.

Povprečna aprilska plača v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju pa približno enaka plači za marec 2016
Povprečna mesečna neto plača za april 2016 je bila v primerjavi s plačo za marec 2016 v zasebnem sektorju za 1,8 % nižja, v javnem sektorju pa je bila približno enaka.

Znižanje povprečne mesečne neto plače najizrazitejše v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro ter rudarstvo
Povprečna mesečna neto plača za april 2016 se je v primerjavi s plačo za marec 2016 znižala v večini dejavnosti, najizraziteje pa v dejavnostih oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 6,5 %) ter rudarstvo (za 6,4 %). Izraziteje zvišala pa se je v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, in sicer za 4,6 %. Najnižjo povprečno mesečno neto plačo so v aprilu 2016 prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (717,75 EUR), najvišjo pa v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.417,27 EUR) in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.404,84 EUR).

Povprečna mesečna plača za obdobje januar–april 2016 v vseh statističnih regijah višja od plače za isto obdobje 2015
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–april 2016 je bila v vseh statističnih regijah višja kot v istem obdobju 2015; zvišanje je bilo najizrazitejše v osrednjeslovenski (za 2,4 %), koroški in posavski statistični regiji (v vsaki za 2,1 %).
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, april 2016
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, april 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija1)
IV 2016Ø I-IV 2016Ø II-IV 2016IV 2016
III 2016
IV 2016
IV 2015
Ø I-IV 2016
Ø I-IV 2015
EURindeks
Bruto1.571,121.574,631.579,5398,6101,4102,1
Javni sektor1.825,831.822,651.819,46100,0102,0102,6
  od tega sektor država1.816,911.819,931.816,4399,9103,5104,0
Zasebni sektor1.439,241.444,971.454,3897,8101,3101,9
Neto1.021,741.023,481.026,0098,8101,3101,8
Javni sektor1.179,611.178,291.176,6399,9101,8102,2
  od tega sektor država1.178,221.179,981.178,0999,9103,1103,3
Zasebni sektor940,00942,55947,4398,2101,1101,7
1) Za obdobja pred novembrom 2015 so uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za april 2016 bodo objavljeni 27. junija 2016 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.