Dan očetov

Očetje navzoči pri 78 % porodov v 2014

V Sloveniji je v 2015 v družinah skupaj z otroki prebivalo 313.000 očetov. Očetje otrok, rojenih v 2014, so bili v povprečju skoraj 3 leta starejši od mater teh otrok in bili navzoči pri 78 % porodov (% teh očetov je bil najvišji v notranjsko-kraški in goriški, najnižji v regijah SV Slovenije).

  • 13. 6. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Ob mednarodnem dnevu očetov, ki ga večina držav sveta zaznamuje tretjo nedeljo v juniju, se razmišljanjem o značilnostih očetov pridružuje z nekaj podatki tudi slovenski statistični urad.

313.000 očetov prebiva v družinah s svojimi otroki
Na začetku leta 2015 je bilo med odraslimi moškimi v Sloveniji več kot pol milijona očetov (ocena), in skoraj 313.000 od teh jih je prebivalo v družinah skupaj s svojimi otroki. Z večino teh je poleg otrok prebivala tudi žena ali zunajzakonska partnerka, vsak dvanajsti oče pa je živel sam z otroki. Očetje, ki so živeli skupaj s  svojimi otroki, so bili v povprečju stari 49,7 leta. Povprečno najmlajši so bili tisti, ki so živeli s partnerko v zunajzakonski skupnosti; ti so bili v povprečju stari 42 let. Povprečno 9,3 leta starejši od teh (stari torej 51,3 leta) so bili očetje, ki so bili poročeni. Povprečno najstarejši so bili tisti, ki so živeli sami z otroki; ti so bili v povprečju stari 53,5 leta. Družine z otroki tega tipa (očetje z otroki) so pri nas sicer redke, vendar njihovo število narašča; v zadnjih 34 letih (od popisa 1981) se je povečalo za 17.292 oziroma od 1981 do 2015 z 1,8 % na 4,7 % vseh družin. V 2015 jih je bilo 26.844. V večini enostarševskih družin (74 %) skupaj z očetom živi samo en otrok, v vsaki četrti pa dva. Od formalnega zakonskega stanu očeta, ki živi sam z otroki, sta odvisna povprečna starost očeta in otrok. Vdovci z otroki (teh je bilo 6.200) so bili v povprečju stari 70 let, razvezani očetje z otroki (5.700) pa 55 let.

Očetje so ob rojstvu otrok v povprečju 2,8 leta starejši od mater teh otrok
Ne le ženske, tudi moški, ki se odločajo za starševstvo, so čedalje starejši. Od 1980 do 2014 se je povprečna starost očeta ob rojstvu otroka zvišala za 4,3 leta, na 33,4. Za blizu 2 % otrok, rojenih v letu 2014, podatki o očetih niso znani. 48 očetov otrok, rojenih v 2014, je bilo mlajših od 20 let, vsak enajsti pa je bil star 40 ali več let (najstarejši med temi so bili stari več kot 60 let). Večina (70 %) očetov otrok, rojenih v 2014, je bila starejša od mater teh otrok, vsak peti (19 %) pa je bil mlajši. Sicer je bila najobičajnejša starostna razlika med staršema manj kot 3 leta.

Očetje navzoči pri 8 porodih od 10
Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da so bili očetje še leta 1992 navzoči pri manj kot desetini porodov, v 1995 so bili navzoči že skoraj pri četrtini, v 2000 že pri več kot polovici, v 2014 pa pri več kot treh četrtinah (78 %) porodov. Pri prvorodkah je bil ta delež še višji (v 2014: 81 %).

Statistične regije se po vrednosti tega podatka (po deležu očetov, navzočih pri porodu) precej razlikujejo. V 2014 je bil ta delež najnižji v severovzhodni Sloveniji, tj. v pomurski in podravski statistični regiji; v prvi je bilo pri porodih navzočih 56 %, v drugi 59 % očetov. Najvišji pa je bil ta delež v notranjsko-kraški in goriški regiji, kjer je brez navzočnosti očeta rodila le vsaka deseta mama. V zadnjih 12 letih se je delež očetov, navzočih pri porodu, v vseh regijah povečeval: najbolj se je povečal v notranjsko-kraški, najmanj pa v podravski statistični regiji.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.