Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, Slovenija, 2015

Prebivalec Slovenije je v letu 2015 porabil za prehrano največ žit (121 kg), porabil pa je tudi 83 kg svežega sadja

Slovenski čebelarji so v letu 2015 pridelali več medu kot v prejšnjem letu, proizvodnja točenega medu je namreč znašala okoli 2.000 ton; stopnja samooskrbe z medom je v letu 2015 dosegla 71 %, precej več kot v letu 2014, ko je znašala le 20 %.

  • 9. 6. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Z letom 2016 prvič objavljamo koledarsko bilanco proizvodnje in potrošnje za sadje

Po statističnih podatkih je v Sloveniji proizvodnja svežega sadja v letu 2015 znašala 156.000 ton, domača potrošnja pa skoraj 260.000 ton. Stopnja samooskrbe je v tem letu dosegla 61 %, prebivalec Slovenije pa je v povprečju porabil 83 kg svežega sadja.

V Sloveniji smo porabili za prehrano 88 kg mesa in 68 kg krompirja na prebivalca

Prebivalec Slovenije je v letu 2015 porabil za prehrano povprečno 121 kg žit, 109 kg zelenjave, 88 kg mesa, 68 kg krompirja, 11 kg jajc ter nekaj več kot kilogram medu.

Višja stopnja samooskrbe z medom v 2015 v primerjavi z 2014

Slovenski čebelarji so v letu 2015 pridelali več medu kot v prejšnjem letu, proizvodnja točenega medu je namreč znašala okoli 2.000 ton. Stopnja samooskrbe z medom, ki prikazuje razmerje med domačo proizvodnjo in potrošnjo, je v letu 2015 dosegla 71 %, v letu 2014 pa le 20 %.

Stopnja samooskrbe posebno nizka pri zelenjavi in krompirju, pri žitih nižja

Posebno nizko stopnjo samooskrbe sta v letu 2015 izkazovali bilanci zelenjave in krompirja; pri zelenjavi je znašala 39 %, pri krompirju pa 59 %. Stopnja samooskrbe v bilanci za žito je dosegla 73 % oz. 4 odstotne točke manj kot v prejšnjem letu. Domača proizvodnja žit je v tem letu dosegla nekaj več kot 620.000 ton, domača potrošnja pa skoraj 860.000 ton.

Stopnja samooskrbe pri mesu nekoliko nižja

Domača prireja mesa je v letu 2015 dosegla skoraj 135.000 ton, domača potrošnja mesa (ta je v celoti namenjena za prehrano) pa okoli 180.000 ton. Stopnja samooskrbe z mesom je bila v primerjavi z letom 2014 nekoliko nižja (74 % leta 2015).

Več podrobnejših podatkov najdete na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Grafikon 1: Potrošnja na prebivalca, koledarsko leto, Slovenija
Vira: SURS, KIS
Tabela 1: Koledarske rastlinske in živalske bilance, Slovenija, 2015
ProizvodnjaPotrošnjaStopnja samooskrbePotrošnja na prebivalca
1.000 t%kg/preb.
Žita624,1859,372,6120,9
Meso134,7182,074,088,2
Zelenjava92,5238,938,7108,8
Krompir91,0154,259,068,0
Sveže sadje156,1256,260,982,7
Vira: SURS, KIS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.