Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, april 2016

Vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2016 nekoliko višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v aprilu 2016 za 0,5 % višja kot v prejšnjem mesecu; najbolj se je zvišala v predelovalnih dejavnostih. Višji kot v prejšnjem mesecu so bili v aprilu 2016 tudi prihodki od prodaje v industriji, in sicer za 0,8 %.

  • 10. 6. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v aprilu 2016 nekoliko višja kot v prejšnjem mesecu
Vrednost industrijske proizvodnje je bila v aprilu 2016 za 0,5 % višja kot v marcu 2016. V predelovalnih dejavnostih se je zvišala za 0,9 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 0,2 %, v rudarstvu pa se je znižala za 2,5 %.
Originalni, tj. sezonsko neprilagojeni podatki, ki so na voljo, kažejo, da se je industrijska aktivnost v aprilu 2016 glede na prejšnji mesec z vidika predelovalnih dejavnosti najbolj zvišala v proizvodnji pijač (za 8,1 %).
V prvih štirih mesecih leta 2016 je bila za 5,5 % višja kot v istem obdobju leta 2015. Zvišala se je v predelovalnih dejavnostih (za 7,1 %) in v rudarstvu (za 5,2 %), v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa se je znižala (za 6,1 %).

Prihodek od prodaje v industriji v aprilu 2016 nekoliko višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje v industriji je bil v aprilu 2016 za 0,8 % višji kot v marcu 2016. V predelovalnih dejavnostih je bil višji za 3,7 %, v rudarstvu pa nižji za 3,5 %. Pregled po namenskih skupinah kaže, da so se prihodki po skupinah zvišali, in sicer v proizvodnji proizvodov za široko porabo za 2,5 za investicije za 1,1 % in za vmesno porabo za 0,3 %, %.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v aprilu 2016 enaka kot v prejšnjem mesecu
Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje je bila v aprilu 2016 v primerjavi s prejšnjim mesecem enaka, glede na povprečje leta 2010 pa je bila višja za 8,9 %.

Podrobnejši podatki
o indeksih industrijske proizvodnje za april 2016 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 17. junija 2016.
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
IV 2016
III 2016 
IV 2016
IV 2015
I–IV 2016
I–IV 2015
IV 2016
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,5105,3105,5111,0
B Rudarstvo97,595,7105,279,7
C Predelovalne dejavnosti100,9107,1107,1112,8
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro100,292,993,999,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo97,2100,8104,0108,5
  AE Energenti99,592,995,595,8
  AI Surovine97,9103,3106,6111,1
B Proizvodi za investicije101,9117,7112,2118,1
C Proizvodi za široko porabo102,8104,2104,4109,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,1115,7115,398,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo103,8101,4101,9113,1
Vir: SURS
Tabela 2: Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
IV 2016
III 2016 
IV 2016
IV 2015
I–IV 2016
I–IV 2015
IV 2016
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,8105,2105,3107,1
B Rudarstvo96,585,289,979,4
C Predelovalne dejavnosti103,7108,7104,4109,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,3103,0105,6109,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,4103,6106,0110,6
B Proizvodi za investicije101,1113,0104,9110,1
C Proizvodi za široko porabo102,5103,7102,6102,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,5105,5104,185,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,4104,1101,4109,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
Tabela 3: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
IV 2016
III 2016 
IV 2016
IV 2015
I–IV 2016
I–IV 2015
IV 2016
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,0105,2105,7108,9
B Rudarstvo100,0234,0188,786,9
C Predelovalne dejavnosti100,0104,6105,2109,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,2107,0105,9103,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,3105,8105,2104,5
B Proizvodi za investicije100,7102,7104,3113,7
C Proizvodi za široko porabo100,1105,0106,4111,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo95,482,186,351,5
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,8108,7109,6129,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vpliv sezone in koledarja.
Podatki za leto 2015 so začasni.
Končni podatki za leto 2015 bodo objavljeni najkasneje do 10. avgusta 2016.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.