Cene energentov, Slovenija, 1. četrtletje 2016

Gospodinjstva so v prvem četrtletju 2016 plačala za 100 KWh električne energije povprečno 15,7 EUR.

Cena električne energije za gospodinjstva se je v prvem četrtletju 2016 znižala za 1 %, cena zemeljskega plina za gospodinjstva pa za 4 %.

  • 3. 6. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna cena električne energije za gospodinjstva je v prvem četrtletju 2016 znašala 15,7 EUR/100 kWh, to je za 1 % manj kot v četrtem četrtletju 2015. Povprečna cena električne energije za industrijo brez davka na dodano vrednost je v prvem četrtletju 2016 znašala 8,1 EUR/100 kWh ali skoraj prav toliko kot v četrtem četrtletju 2015.  

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjstva se je v prvem četrtletju 2016 glede na 4. četrtletje 2015 znižala za 4 % in je znašala 0,61 EUR/Sm3. Povprečna cena zemeljskega plina za industrijo brez davka na dodano vrednost je v prvem   četrtletju 2016 znašala 0,33 EUR/Sm3, to je za 7 % manj kot v četrtem četrtletju 2015.    

Podrobnejši podatki so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Cene električne energije, Slovenija
Grafikon 1: Cene električne energije, Slovenija
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Direktorat za energijo.
Grafikon 2: Cene zemeljskega plina, Slovenija
Grafikon 2: Cene zemeljskega plina, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za 1. četrtletje 2016 bodo postali končni najkasneje čez tri mesece.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.