E-veščine in digitalna ekonomija

Med 16–74-letniki v Sloveniji 26 % takih z nadpovprečno razvitimi e-veščinami

V novi publikaciji E-veščine in digitalna ekonomija predstavljamo podatke o razvoju informacijske družbe v Sloveniji, o digitalni pismenosti in o vplivu, ki ga imata IKT in internet na gospodarstvo (digitalno ekonomijo).

  • 24. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Dandanes si težko predstavljamo vsakdan brez informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), tj. računalnikov, mobilnih naprav in interneta. Statistični urad Republike Slovenije predstavlja v publikaciji E-veščine in digitalna ekonomija podatke o uporabi IKT med osebami, starimi 16–74 let v Sloveniji in EU-28.  

  • V 2015 še ni uporabljalo računalnika 20 %, interneta pa 22 % oseb, starih 16–74 let.
 
Poseben poudarek je na predstavitvi podatkov o digitalni pismenosti, tj. stopnji obvladovanja znanj oz. veščin, ki so potrebne za uporabo.

  • V 2015 je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 26 % takih, ki so e-veščine obvladovale zelo (nadpovprečno) dobro, in 28 % takih, ki so bile brez e-veščin.

V publikaciji smo na podlagi podatkov, ki so nam bili dostopni, predstavili tudi razvoj digitalne ekonomije v Sloveniji.

  • Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi je 17 % takih, ki prodajajo prek spleta, med osebami v starosti 16–74 let pa je 39 % takih, ki prek spleta kupujejo.

Veseli bomo, če boste v publikaciji našli kakšno zanimivo informacijo o uporabi IKT in o pomenu, ki ga ima IKT na družbo in ekonomijo.   

Publikacija E-veščine in digitalna ekonomija je v elektronski obliki zdaj na voljo v slovenskem jeziku, njena angleška različica bo izšla 15. julija 2016.
Osebe z e-veščinami po statusu aktivnosti, 2015, Slovenija
Osebe z e-veščinami po statusu aktivnosti, 2015, Slovenija
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.