Bruto dodana vrednost na zaposlenega, Slovenija, 2015

Skupna bruto dodana vrednost v 2015 (19,7 milijarde EUR) najbližja tisti iz »predkriznega« leta 2008

Skupna bruto dodana vrednost je v 2015 znašala 19,7 milijarde EUR. Skupna bruto dodana vrednost na zaposlenega v zadnjih letih narašča; od 2008 se je povečala za 17,5 %.

  • 24. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Trend rasti bruto dodane vrednosti se je v 2015 nadaljeval pri večini dejavnosti

Skupna bruto dodana vrednost, ustvarjena v letu 2015, se je najbolj približala vrednosti iz »predkriznega« leta 2008, a je bila še vedno za več kot 61 milijonov EUR nižja; znašala je 19,7 milijarde EUR. Višja od tiste iz leta 2008 je bila v industriji (za 6,2 %) in drugih storitvah (za 8,1 %), občutno nižja pa zlasti v gradbeništvu (kar za 36,9 %) in tudi v trgovini (za 8,6 %).

Skupna BDV, dosežena v 2015, je bila za več kot 845.000 EUR višja kot v letu 2014 .

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki so v 2015 ustvarili 40.263 EUR bruto dodane vrednosti na zaposlenega, to je za 2 % več kot v 2014

Vrednost tega kazalnika se v zadnjih letih postopno povečuje.

Najvišja bruto dodana vrednost na zaposlenega je bila v letu 2015 dosežena v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (104.325 EUR), čeprav za 2,5 % nižja kot v letu 2014, sledilo je poslovanje z nepremičninami (88.070 EUR).

Najnižja bruto dodana vrednost na zaposlenega v letu 2015 je bila ustvarjena v drugih raznovrstnih in poslovnih dejavnostih (21.393 EUR), nizka je bila tudi v gostinstvu (25.343 EUR) in gradbeništvu (27.734 EUR).

V predelovalnih dejavnostih, ki sicer ustvarjajo najvišjo bruto dodano vrednost (v 2015 je ta znašala 7,1 milijarde EUR), zaposlujejo pa tudi največje število oseb med vsemi dejavnostmi, je bruto dodana vrednost na zaposlenega znašala 41.410 EUR.

Grafikon 1: Bruto dodana vrednost na zaposlenega po izbranih dejavnostih SKD 2008, Slovenija
Grafikon 1: Bruto dodana vrednost na zaposlenega po izbranih dejavnostih SKD 2008, Slovenija
Vira: AJPES, SURS
Grafikon 2: Bruto dodana vrednost po izbranih dejavnostih SKD 2008, Slovenija
Grafikon 2: Bruto dodana vrednost po izbranih dejavnostih SKD 2008, Slovenija
Vira: AJPES, SURS
Tabela 1: Bruto dodana vrednost (BDV), BDV na zaposlenega in zaposleni po velikosti družb, Slovenija, 2015
BDV na zaposlenegaBDVZaposleni
EURštevilo
Skupaj40.26319.738.429.029490.235
Mikrodružbe30.0195.191.837.189172.952
Majhne družbe38.1192.737.966.47871.827
Srednje velike družbe38.8653.003.336.55577.276
Velike družbe52.3568.805.288.807168.180
Vira: AJPES, SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.