Energetika, Slovenija, 2015

V letu 2015 je bila energetska odvisnost Slovenije 48-odstotna

Domači viri energije so zadostovali za 52 % potreb; oskrba z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom je bila v celoti zagotovljena iz uvoza.

  • 16. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna količina domačih virov energije v Sloveniji je bila v  letu 2015 3,3 mio. toe (=140 PJ), kar je za 10 % manj kot v letu 2014. Zmanjšala se je predvsem količina hidroenergije (za 38 %), saj je bilo leto 2015 v primerjavi s predhodnim letom precej bolj suho. Zmanjšali sta se tudi količini jedrske energije (za 11 %) in premoga (za 2 %). Količina obnovljivih virov pa se je povečala za 6 %.

Z domačimi viri energije je Slovenija v letu 2015 zadovoljila 52 % potreb po energiji. Preostala potrebna količina je bila zagotovljena iz uvoza; oskrba z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom je bila v celoti zagotovljena iz uvoza. 

V strukturi oskrbe z energijo so tudi v letu 2015 prevladovali naftni proizvodi, katerih delež je znašal 34 %; delež jedrske energije je znašal 23 %, delež energije iz obnovljivih virov 17 %, delež premoga 16 % in delež zemeljskega plina 10 %.

Infografika 1: Oskrba z energijo, Slovenija
Infografika 1: Oskrba z energijo, Slovenija
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o letni energetski statistiki za leto 2015 bodo objavljeni 10. 10. 2016.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.