Svetovni dan muzejev

Muzeji v Sloveniji pripravili v 2014 2.776 razstav in okrog 16.000 izobraževalnih delavnic in seminarjev

Mednarodni muzejski dan: v 2014 si je razstave v muzejih, muzejskih zbirkah in galerijah v Sloveniji – bilo jih je 2.776  – v povprečju ogledalo približno 8.500 obiskovalcev na dan.

  • 11. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Mednarodni muzejski svet, ICOM, je 18. maj razglasil za mednarodni dan muzejev pred 39 leti, in zdaj ga praznujejo že v več kot 35.000 muzejskih ustanovah v vsaj 140 državah sveta. Med njimi je tudi Slovenija s svojo mrežo raznovrstnih muzejev, muzejskih zbirk, likovnih razstavišč in galerij, ki na ta dan vabijo k brezplačnemu obisku. Tema letošnjega muzejskega dne je Muzeji in kulturna krajina.

V 2014 najmanj dvakrat toliko razstav kot v 1991

Dejavnost muzejev, muzejskih zbirk, galerij in likovnih razstavišč statistično spremljamo na poenoten način. Zadnji podatki se nanašajo na leto 2014. Takrat so te ustanove pripravile 2.776 razstav (1.022 stalnih in 1.754 občasnih). To je nekoliko manj, kot so jih pripravile v do zdaj rekordnem letu 2013, ko jih je bilo 3.028, hkrati pa več kot še enkrat toliko kot v prvem letu samostojne Slovenije, torej pred 25 leti; takrat je bilo v muzejih in drugih razstaviščih na ogled 1.326 razstav. 

Grafikon 1: Razstave v muzejih, galerijah in likovnih razstaviščih ter obisk, Slovenija
 

©SURS
Vir: SURS

Razstavo si ogleda povprečno od 1.000 do 1.500 obiskovalcev

Ker je vsako leto več stalnih in občasnih razstav, je tudi obisk vsako leto večji. V 1991 si je razstave ogledalo okrog 1,7 milijona obiskovalcev, v 2004 približno 2,5 milijona, v letu 2014 pa že več kot 3 milijoni obiskovalcev.  Podatek o povprečni obiskanosti posamezne razstave pokaže nekoliko drugačno sliko: v 1991 si je npr. posamezno razstavo ogledalo povprečno 1.283 oseb, v 2004  malo manj, 1.015, in v 2014  malo več, 1.115 obiskovalcev.
Največ muzejskih in podobnih razstav je seveda v Ljubljani; v 2014 jih je bilo 1.236 ali skoraj 45 % vseh. Sledile so občine Maribor z 290 razstavami, Celje in Kranj s po 81 in Slovenj Gradec z 80 razstavami. Naštete občine so se tudi v zadnjih 10 letih večinoma uvrščale med prvih pet po številu razstav,  v nekaterih letih sta se mednje uvrstili še Piran, Velenje ali pa Ptuj.

Razvrstitev občin glede na obiskanost razstav je nekoliko drugačna. Podatki kažejo, da na to vpliva predvsem zanimanje turistov za posamezni kraj (in s tem občino) oz. privlačnost kraja za tuje turiste. Največ tujcev obišče muzeje in galerije v Ljubljani, sledijo Bled, Celje, Maribor, Piran, Postojna itd. V 2014 je dobrih 39 % obiskovalcev muzejev in drugih razstavišč od vseh tujih obiskovalcev teh ustanov obiskalo razstave v blejski občini, več kot 28 % pa razstave v ljubljanski občini; sledile so občine Kobarid, Postojna, Radovljica itd.

Muzejsko bogastvo

Bogastvo muzejev, muzejskih zbirk in galerij se z leti povečuje: v 1991 so muzeji in ustanove z muzejskimi zbirkami (podatki za galerije niso zajeti) hranili okrog 880.000 inventariziranih predmetov, v 2014 pa že okrog 4,1 milijona.

Grafikon 2: Inventarizirani predmeti v muzejih in ustanovah z muzejskimi zbirkami, Slovenija, 2014

©SURS
Vir: SURS

Izobraževalna vloga muzejev

V muzejih pripravljajo za obiskovalce tudi različne delavnice, seminarje in dodatne programe za otroke in odrasle. Oglejmo si le leto 2014: organizirali so okrog 16.000 delavnic in seminarjev, ki se jih je udeležilo skoraj 664.000 oseb. Skoraj 11.000 teh izobraževalnih programov je bilo namenjenih otrokom in mladini in nekaj več kot 4.000 odraslim; prvih se je udeležilo skoraj 389.000 otrok in mladine s spremljevalci, drugih pa nekaj manj kot 175.000 oseb. Poleg tega so omenjene ustanove izvedle tudi približno 1.000 dodatnih programov za popularizacijo svoje dejavnosti, ki se jih je udeležilo okrog 100.000 obiskovalcev. 

Muzejski uslužbenci

Po podatkih za 2014 je v muzejih, muzejskih zbirkah, galerijah in sorodnih ustanovah delalo blizu 2.500 oseb; približno 66 %  je bilo strokovnih delavcev, drugo so bili tehnično osebje, uprava in administracija. Med vsemi, ki so delali v teh ustanovah, je bilo redno zaposlenih (za nedoločen ali pa določen čas) več kot 45 %, drugi so bili občasno zaposleni po pogodbi (25 %), študenti (21 %) ali so delali kot prostovoljci (9 %).
In kako so bili redno zaposleni muzejski uslužbenci plačani (podatkov o plačah drugih zaposlenih nimamo): njihova povprečna mesečna bruto plača je v letu 2014 znašala 1.681 EUR, kar je 135 EUR več, kot je v tistem letu znašala povprečna mesečna slovenska bruto plača.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.