Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2015

V letu 2015 terciarno izobraževanje končalo 18.600 diplomantov, največ na področju družboslovja

V letu 2015 je višješolski ali visokošolski študij končalo 18.631 diplomantov, največ na področju družboslovja. Pri manj kot 25 letih je študij končalo 46 % visokošolskih dodiplomskih diplomantov, kar je precej več kot pred desetimi leti.

  • 26. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Diplomantov malo maj kot v prejšnjem letu
V letu 2015 je višješolski ali visokošolski študij uspešno končalo 18.631 diplomantov ali nekaj manj kot v prejšnjem letu (18.824). Študij na višjih strokovnih šolah je končalo 1.784 diplomantov, kar je 400 manj kot lani. Prav tako se je zmanjšalo število diplomantov visokošolskega univerzitetnega ali visokošolskega strokovnega študija (12.152). Po drugi strani pa se je precej povečalo število diplomantov podiplomskega izobraževanja, predvsem število diplomantov 2. stopnje – v letu 2015 je podiplomski študij zaključilo 4.695 študentov, 1.000 več kot v prejšnjem letu.

Največ diplomantov na družboslovnih področjih
Med diplomanti je bilo tudi v letu 2015 tako kot v prejšnjih letih največ diplomantov družbenih ved, poslovnih ved in prava, 34 %. 16 % diplomantov je pridobilo diplomo s področja tehnika, proizvodne in predelovalne tehnologije in gradbeništvo, 9 % diplomantov pa je končalo naravoslovne študijske programe (znanost, matematika in računalništvo). Družboslovje že tradicionalno bolj privlači žensko populacijo. Tudi v opazovanem letu sta dve tretjini vseh diplomantk  pridobili diplomo ali s področja družbene vede, poslovne vede in pravo ali s področij izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev ter umetnost in humanistika. Med moško populacijo diplomantov jih je pridobilo diplomo s teh področij 38 %. Naravoslovje in tehnika pa sta bili tudi v letu 2015 pretežno »moški« področji, med diplomanti teh področij je bilo žensk manj kot tretjina.

Diplomanti visokošolskega dodiplomskega študija mlajši kot pred leti
V zadnjih desetih letih se je starostna sestava diplomantov opazno spremenila. V letu 2005 je bilo več kot polovica diplomantov visokošolskega dodiplomskega (tj. univerzitetnega in strokovnega) študija starih od 25 do 29 let, pri manj kot 25 letih jih je diplomiralo manj kot petina. V letu 2015 je pri tej starosti končalo visokošolski strokovni in univerzitetni študij 46 % diplomantov, starih od 25 do 29 let je bilo 33 %. Nižja starost ob pridobitvi prve visokošolske diplome je bila deloma posledica uvedbe bolonjskih študijskih programov, zaradi katere je dodiplomski študij krajši, deloma pa tudi zaradi strožjih omejitev trajanja pravice do rednega študija. Delež diplomantov dodiplomskega študija, starejših od 40 let, se je od leta 2005 (11 %) do leta 2015 (6 %) zmanjšal za 5 odstotnih točk.

Revizija podatkov o diplomantih v letih 2012 do 2014
Ker so bili podatki o diplomantih pri našem podatkovnem viru[1]   popravljeni, smo te podatke popravili tudi v naših objavah, in sicer  podatke o diplomantih visokošolskega študija za leta 2012 do 2014. Podatki so na voljo na našem portalu SI-STAT.[1] Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji

Grafikon 1: Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija
Grafikon 1: Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Diplomanti visokošolskega dodiplomskega izobraževanja po starostnih skupinah, Slovenija
Grafikon 2: Diplomanti visokošolskega dodiplomskega izobraževanja po starostnih skupinah, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2015
SkupajMoškiŽenske
Skupaj18.6317.26711.364
Višje strokovno1.784976808
Visokošolsko16.8476.29110.556
  visokošolsko strokovno (prejšnje)673360313
  visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)3.9781.5482.430
  visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja)5.5642.0363.528
  visokošolsko univerzitetno (prejšnje)1.9376681.269
  magistrsko (2. bolonjska stopnja)3.6721.2332.439
  magisterij znanosti (prejšnji) in specializacija (prejšnja) 1)281107174
  doktorsko (prejšnje)19275117
  doktorsko (3. bolonjska stopnja)550264286
1) Vključeni so diplomanti specialističnega izobraževanja po visokošolski strokovni in po univerzitetni izobrazbi (prejšnji).
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.