Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2015

V 2015 v Sloveniji prvič nad 10 milijonov, v hotelih pa prvič nad 6 milijonov prenočitev turistov

V Sloveniji smo v 2015 zabeležili 3,9 milijona prihodov turistov in 10,3 milijona njihovih prenočitev. Tuji turisti so ustvarili 6,6 milijona prenočitev, kar je 9 % več kot v 2014, domači turisti pa 3,7 milijona prenočitev, kar je 6 % več kot v 2014. 

  • 19.5.2016
  • |
  • končni podatki

Prvič več kot 10 milijonov prenočitev turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v letu 2015 zabeleženih največ prihodov in prenočitev turistov doslej: skoraj 3.928.000 prihodov turistov ali za 11 % več kot v letu 2014 in 10.342.000 prenočitev turistov ali za 8 % več kot v letu 2014.
Tuji turisti so ustvarili skoraj 2.707.000 prihodov ali za 12 % več kot v letu 2014 in več kot 6.614.000 prenočitev ali za 9 % več kot v letu 2014.  To pomeni, da smo vsak dan v letu 2015 v povprečju zabeležili 1.436 več prenočitev tujih turistov kot v letu 2014.
Tudi obisk domačih turistov se je povečal: njihovih prihodov je bilo skoraj 1.221.000 ali za 10 % več kot v letu 2014, njihovih prenočitev pa več kot 3.727.000 ali za 6 % več kot v letu 2014.

Tuji turisti z vseh ključnih trgov, razen iz Ruske federacije, ustvarili več prenočitev kot v 2014
Tuji turisti so v letu 2015 ustvarili pri nas 64 % vseh turističnih prenočitev. Ključni evropski trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v  letu 2015 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so bili: Italija (16 % tujih prenočitev), Avstrija in Nemčija (iz vsake po 12 %), Hrvaška in Nizozemska (iz vsake po 5 %), Združeno kraljestvo (4 %) ter Ruska federacija (3 %).
Z vidika pomembnejših turističnih trgov so v Sloveniji v letu 2015 ustvarili več prenočitev kot v letu 2014 turisti iz Združenega kraljestva (za 19 % več), iz Hrvaške in Madžarske (iz vsake za 12 % več), iz Nemčije (za 10 % več), iz Italije (za 9 % več), iz Srbije (za 7 % več), iz Nizozemske (za 4 % več) ter Avstrije (za 3 % več). Že tretje leto zapored pa se je znižalo število prenočitev turistov iz Ruske federacije; v letu 2015 so ti ustvarili 29 % manj prenočitev kot v letu 2014.

Število prenočitev turistov iz neevropskih držav še naprej narašča
Turisti iz neevropskih držav so v letu 2015 ustvarili 13 % vseh prenočitev tujih turistov pri nas. Prenočitev turistov iz Kitajske je bilo v letu 2015 za 50 % več kot v letu 2014, iz Republike Koreje za 47 % več, iz Izraela za 33 % več, iz Avstralije za 18 % več, iz Kanade za 16 % več in iz Združenih držav za 13 % več. Prenočitev turistov iz Japonske je bilo za 8 % manj.  

Povečanje števila turističnih prenočitev najizrazitejše v občini Ljubljana in v gorskih občinah
Največ prenočitev vseh turistov je bilo v letu 2015 zabeleženih v zdraviliških občinah, skoraj 3.036.000 (29 % vseh prenočitev) ali za 1 % več kot v letu 2014. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih več kot 2.554.000 (25 % vseh prenočitev) ali za 14 % več kot v letu 2014. V obmorskih občinah (21 % vseh prenočitev) je bilo zabeleženih za 5 % več, v občini Ljubljana (11 % vseh prenočitev) pa za 16 % več kot v letu 2014.
Tuji turisti so ustvarili največ prenočitev v gorskih občinah, in sicer 28 % vseh tujih prenočitev, domači turisti pa v zdraviliških občinah, 46 % vseh prenočitev domačih turistov.

V hotelih za 6 %, v kampih za 10 % več prenočitev
V letu 2015 je bilo ustvarjenih več prenočitev turistov kot v letu 2014 v vseh pomembnejših vrstah nastanitvenih objektov: v mladinskih hotelih (za 33 %), v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (za 22 %), v kampih (za 10 %) ter v apartmajskih, počitniških naseljih (6 %) in v hotelih (prav tako za 6 %).

Med tujimi turisti so največ prenočitev ustvarili turisti iz Italije, in sicer v hotelih v obmorskih občinah
Turisti iz Italije so pri nas v največjem deležu prenočevali v hotelih v obmorskih občinah, turisti iz Avstrije in Hrvaške pa v hotelih v zdraviliških občinah. Za nizozemske in nemške turiste je bilo značilno, da so največ prenočitev ustvarili v kampih v gorskih občinah.

Turisti bivali v turističnih nastanitvenih objektih povprečno štiri dni, najdlje v zdraviliških občinah
Domači turisti so v letu 2015 v turističnih nastanitvenih objektih prenočili povprečno 3,1-krat, tuji turisti pa povprečno 2,4-krat. 
Turisti so se povprečno najdlje zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,6-krat. Sledile so obmorske občine; tam so prenočevali povprečno 3,3-krat; v gorskih občinah so prenočevali povprečno 2,5-krat, v občini Ljubljana pa 1,8-krat.

Več kot polovico turističnih prenočitev v občinah Piran, Ljubljana, Bled, Brežice, Kranjska Gora, Moravske Toplice  in Bohinj
Tuji turisti so v letu 2015 več kot polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Ljubljana, Piran, Bled, Kranjska Gora in Brežice.
Domači turisti pa so v tem letu polovico vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Brežice, Moravske Toplice, Izola, Podčetrtek, Kranjska Gora in Ankaran.
V letu 2015 je bilo po več kot 100.000 turističnih prenočitev ustvarjenih v 26 slovenskih občinah.

Turistom v Sloveniji na voljo skoraj 127.000 turističnih ležišč, od tega tretjina v hotelih
V letu 2015 je bilo turistom v Sloveniji na voljo več kot 44.000 sob ali apartmajev s skoraj 127.000 ležišči. Ta so bila v različnih nastanitvenih objektih na voljo v sledečem obsegu: 40 % v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih (motelih, penzionih, gostiščih, prenočiščih), 19 % v kampih in 41 % v drugih nastanitvenih objektih.
V letu 2015 je bilo v hotelih turistom na voljo 33 % vseh turističnih ležišč. V tem letu je bilo v hotelih prvič ustvarjenih več kot 6 milijonov turističnih prenočitev (več kot 6.182.000 ali 60 % vseh prenočitev).
Kampi so imeli v letu 2015 za svoje goste na voljo skoraj 7.600 kampirnih mest, na katerih so gostje lahko kampirali v šotorih, prikolicah, avtodomih ali najeli bungalove. Kampi so v letu 2015 lahko skupaj sprejeli več kot 24.000 oseb. Razpolagali so s približno petino vseh ležišč, ki so bila turistom na voljo v različnih turističnih nastanitvenih objektih. V kampih je bilo evidentiranih skoraj 1.345.000 prenočitev turistov ali 13 % vseh prenočitev.  
V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo ustvarjenih 7 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih pa 6 % vseh prenočitev turistov.

43 % hotelov ima na voljo vsaj eno sobo za invalidne osebe oz. osebe z omejeno mobilnostjo
V letu 2015 smo prvič zbrali podatek o tem, koliko nastanitvenih objektov v skupini hoteli in podobni nastanitveni objekti (moteli, penzioni, gostišča, prenočišča) ima v svoji ponudbi vsaj eno sobo, ki je dostopna osebam z omejeno mobilnostjo, tudi osebam na invalidskem vozičku. Med 681 nastanitvenimi objekti v skupini hoteli in podobni nastanitveni objekti je bilo malo manj kot tretjina (29 %) takih, ki so imeli na voljo vsaj eno takšno sobo; med hoteli je bilo takšnih 43 %, med gostišči pa 16 %.

Grafikon 1: Prenočitve turistov, Slovenija
Grafikon 1: Prenočitve turistov, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2015
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah nastanitvenih objektov, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2015
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 2015
20152015
2014
2015
številoindeks%
Prihodi turistov – skupaj3.927.530111,5100
  domači1.220.749109,731
  tuji2.706.781112,369
Prenočitve turistov – skupaj10.341.699107,8100
  domači3.727.256106,536
  tuji6.614.443108,664
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

V raziskovanje so mesečno zajete vse enote (polno zajetje), vendar z upoštevanjem t. i. praga. To pomeni, da v mesečnih podatkih niso zajeti turistični nastanitveni objekti pod pragom (to so objekti, ki imajo v svoji ponudbi manj kot 10 stalnih ležišč), vendar ne vsi, temveč le nekatere vrste nastanitvenih objektov (več v Metodoloških pojasnilih).

Letni podatki zajemajo tudi enote, ki imajo na voljo manj kot 10 stalnih ležišč; zato seštevek mesečnih podatkov o obsegu turističnega prometa ni enak letnemu podatku.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti