Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, marec 2016

Vrednost industrijske proizvodnje v marcu 2016 nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v marcu 2016 za 0,7 % nižja kot v februarju 2016. Letne primerjave so bolj optimistične: v primerjavi z marcem 2015 je bila namreč vrednost industrijske proizvodnje za 4,4 % višja. Prihodek od prodaje se je v marcu 2016 v primerjavi s februarjem 2016 znižal.

  • 10. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v marcu 2016 nižja kot v februarju 2016
Vrednost industrijske proizvodnje je bila v marcu 2016 za 0,7 % nižja kot v februarju 2016. V predelovalnih dejavnostih je bila nižja za 0,9 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 1,9 % in v rudarstvu za 7,4 %.
Letne primerjave so bolj optimistične, in sicer se je vrednost industrijske proizvodnje v marcu 2016 glede na isti mesec leta 2015 zvišala za 4,4 %; v prvih treh mesecih leta 2016 v primerjavi z istim obdobjem leta 2015 pa je bila višja za 5,6 %. V predelovalnih dejavnostih in v rudarstvu se je glede na isto obdobje prejšnjega leta zvišala za 7,1 % oz. za 7,6 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa se je za 5,8 % znižala.   

Prihodek od prodaje v industriji v marcu 2016 nižji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje v industriji se je v marcu 2016 v primerjavi s februarjem 2016 znižal za 4,2 % (v rudarstvu se je zvišal za 4,4 %, v predelovalnih dejavnostih pa se je znižal za 4,1 %). V primerjavi z marcem 2015 je bil višji za 2,4 %. V prvih treh mesecih 2016 je bil za 5,5 % višji kot v istem obdobju leta 2015.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v marcu 2016 v mesečni primerjavi nekoliko višja
Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v marcu 2016 v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišala za 0,6 %. V rudarstvu se je zvišala za 5,2 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 0,5 %. Višja je bila tudi od povprečja za leto 2010, in sicer za 8,4 %.

Podrobnejši podatki
o indeksih industrijske proizvodnje za marec 2016 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 17. maja 2016.
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
III 2016
II 2016 
III 2016
III 2015
I–III 2016
I–III 2015
III 2016
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,3104,4105,6110,4
B Rudarstvo92,692,4107,679,9
C Predelovalne dejavnosti99,1105,8107,1111,6
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro98,191,894,299,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,3103,6105,1111,7
  AE Energenti98,092,196,396,5
  AI Surovine100,3106,4108,0113,9
B Proizvodi za investicije96,3111,1110,4115,3
C Proizvodi za široko porabo96,6100,8104,6106,2
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,1118,6115,097,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,297,3102,4109,0
Vir: SURS
Tabela 2: Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
III 2016
II 2016 
III 2016
III 2015
I–III 2016
I–III 2015
III 2016
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)95,8102,4105,5106,5
B Rudarstvo104,493,191,882,7
C Predelovalne dejavnosti95,9100,1103,1104,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,8103,3106,7109,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine98,7103,5107,0110,5
B Proizvodi za investicije97,1105,9102,5108,9
C Proizvodi za široko porabo95,096,5102,399,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo96,3100,0103,784,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo96,696,0100,9106,9
z statistično zaupno
Vir: SURS
Tabela 3: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
III 2016
II 2016 
III 2016
III 2015
I–III 2016
I–III 2015
III 2016
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,6106,1105,5108,4
B Rudarstvo105,2217,9171,381,7
C Predelovalne dejavnosti100,5105,6105,2108,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,7106,4105,3104,1
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,5105,5104,8104,7
B Proizvodi za investicije98,0101,7104,0111,3
C Proizvodi za široko porabo100,6108,5106,9111,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo97,787,787,954,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,2111,0109,8128,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vpliv sezone in koledarja.
Podatki za leto 2015 so začasni.
Končni podatki za leto 2015 bodo objavljeni najkasneje do 10. avgusta 2016.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.