Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe

Razvoj in uporaba IKT vplivata na gospodarstvo in družbo

Razvoj in uporaba IKT vplivata na gospodarstvo in kakovost življenja. V 2014 se je s spletno prodajo ukvarjalo 17 % majhnih in srednje velikih podjetij; nakupovalo prek spleta pa je v obdobju april 2014–marec 2015 39 % oseb, starih 16–74 let.

  • 9. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

17. maja praznujemo svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe, v spomin na podpis prve mednarodne Telegrafske konvencije leta 1865 in ustanovitve Mednarodne zveze za telekomunikacije (ITU). Letos je poudarek na temi: Vpliv podjetij, ki razvijajo IKT, na družbo.  

Zagonska (start-up) podjetja, majhna in srednje velika podjetja z 10–249 zaposlenimi osebami (MSP) imajo pri zagotavljanju gospodarske rasti pomembno vlogo. Z razvojem inovativnih rešitev s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) lahko dolgoročno vplivajo na gospodarstvo in so hkrati pomemben vir za ustanavljanje novih delovnih mest, povečanje produktivnosti, konkurenčnosti in izboljšanje kakovosti življenja.

Prispevek IKT na družbeni razvoj je odvisen od ustrezne infrastrukture in stopnje njene uporabe v družbi.


Razvoj dejavnosti J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge dejavnosti (po SKD)
V letu 2014 je bilo v Sloveniji 532 hitrorastočih podjetij[1]. 28 podjetij izmed teh je delovalo v sektorju IKT, tj. sektorju, ki ga sestavljajo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo IKT ali z nudenjem storitev IKT. 22 hitrorastočih podjetij v sektorju IKT ali 79 % se je uvrščalo v skupino dejavnosti J62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (po SKD).

Podjetja v dejavnosti J62 so bila v 2014 73 % vseh podjetij v sektorju IKT in so ustvarila 29 % prihodka od prodaje in 38 % dodane vrednosti celotnega sektorja IKT. V njih je delalo 51 % oseb sektorja IKT (tj. oseb, ki so delale, plačane in neplačane, tudi osebe, ki so delale zunaj podjetja, npr. prodajni zastopniki, in delavci s krajšim delovnim časom, sezonski in delavci na domu, ki so bili na plačilnem seznamu).


Podjetja se zavedajo, da je za uporabo in razvoj IKT ključno znanje
Uporaba IKT zahteva ustrezne veščine (znanje, spretnosti). Strokovnjake za IKT je v letu 2015 zaposlovalo 18 % majhnih in srednje velikih podjetij (MSP) z vsaj 10 zaposlenimi osebami (v EU-28: 19 %). 27 % MSP je v letu 2014 nudilo svojim zaposlenim (strokovnjakom za IKT ali drugim zaposlenim osebam) izobraževanje za izpopolnitev ali pridobitev veščin iz uporabe IKT – računalnikov ali računalniških programov (v EU-28: 20 %). Svojim zaposlenim strokovnjakom za IKT je nudilo izobraževanje 11 % MSP (v EU-28: 8 %), drugim zaposlenim osebam pa 25 % MSP (v EU-28: 18 %). Od velikih podjetij jih je svojim zaposlenim nudilo izobraževanje iz uporabe IKT 79 % (v EU-28: 69 %).


Najem storitev IKT v oblaku priložnost za dostop do napredne IKT
Računalništvo v oblaku omogoča podjetjem razpolaganje s skoraj neomejenimi računalniškimi zmogljivostmi brez večjih kapitalskih naložb. Podjetja lahko dostopajo do svojih podatkov prek interneta kjer koli. Tako so različne storitve IKT lažje, tj. z nižjimi stroški, dostopne tudi majhnim podjetjem. V letu 2015 je te storitve najemalo 17 % MSP in 39 % velikih podjetij. 59 % MSP od tistih, ki so najemala storitve računalništva v oblaku, je najemalo e-pošto kot storitev računalništva v oblaku, 51 % pa storitve za shranjevanje datotek podjetja. 32 % MSP je na vprašanje, ali poznajo storitve računalništva v oblaku, odgovorilo nikalno. 


Spletna trgovina odpira dostop do novih trgov
Splet omogoča osebam nakup iz domačega naslonjača ob kateri koli uri, podjetjem pa dostop do novih trgov, do možnosti za znižanje stroškov in cen. V letu 2015 (v 12 mesecih od aprila 2014 do marca 2015) je nakupovalo prek spleta 39 % oseb, starih 16–74 let (v EU-28: 53 %). Večina e-kupcev je kupovala pri slovenskih trgovcih (76 %). Naročila za izdelke ali storitve prek spletnih strani pa je v 2014 prejemalo 17 % MSP (v EU-28: 15 %). Spletno stran je imelo 82 % MSP.

Karta 1: Mala in srednje velika podjetja s spletno prodajo v 2014, EU-28

©SURS
Vir: Eurostat

Družbeni mediji omogočajo neposreden stik s strankami
Družbeni mediji omogočajo podjetjem interaktivno sodelovanje s strankami ali poslovnimi partnerji. V 2015 (v prvih treh mesecih) je na spletnih družabnih omrežjih sodelovalo okoli 580.000 oseb, starih 16–74 let. Družbene medije je v letu 2015 uporabljalo 41 % MSP, ta so imela svoj profil ali licenco glede na tip družbenega medija (v EU-28: 38 %). 40 % MSP je imelo profil na družabnih omrežjih npr. na Facebooku, LinkedInu ipd. (v EU-28: 36 %), 9 % pa svoj blog ali mikroblog, npr. Twitter, Blogspot ipd. (v EU-28: 12 %).

Največ majhnih in srednje velikih podjetij s profilom na družbenih medijih je te medije v 2015 uporabljalo za trženje, za predstavljanje izdelkov ali storitev, ki jih nudijo, 74 %; 49 % jih je uporabljalo za pridobivanje mnenj ali za komuniciranje s strankami (odgovarjanje na mnenja ipd.) in 17 % MSP za vključitev strank v razvoj ali inovacijo izdelkov ali storitev, ki jih nudijo. 24 % MSP pa jih je uporabljalo za novačenje novih sodelavcev.

Grafikon 1: Mala in srednje velika podjetja s profilom na družbenih medijih, 2015, EU-28

©SURS
Vir: Eurostat

Internet je v 2015 (v prvih treh mesecih) vsak dan ali skoraj vsak dan uporabljalo 61 % oseb, starih 16–74 let (v 2014: 58 %). Ti uporabniki so priložnost za podjetja, so bodoči e-kupci, uporabniki novorazvite IKT (appsov ipd.).  



[1] Podjetja, ki so imela več kot 10-odstotno povprečno letno rast v triletnem obdobju in ki so imela v prvem letu spremljanja triletne rasti vsaj 10 zaposlenih. Rast se meri s številom zaposlenih.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.