Predšolska vzgoja in izobraževanje v vrtcih, Slovenija, šolsko leto 2015/16

V vrtce vključenih 78 % otrok, mlajših od 6 let.

V šolskem letu 2015/16 v Sloveniji predšolsko vzgojo izvaja skoraj 1000 vrtcev in njihovih enot. Vrtec obiskuje 85.400 otrok.

  • 9. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Predšolsko vzgojo in izobraževanje izvaja 978 vrtcev in njihovih enot

V šolskem letu 2015/16 izvaja predšolsko vzgojo 978 vrtcev in njihovih enot. Večina vrtcev, 91 %, je javnih, 89 vrtcev ali 9 % vseh vrtcev pa je zasebnih.

Število v vrtce vpisanih otrok še narašča

V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih  je bilo na začetku leta 2015/16 vključenih  85.407 otrok, to je 78,1 % vseh otrok v starosti 1–5 let. Število otrok, vključenih v vrtce, je bilo v opazovanem šolskem letu za 0,8 % večje kot v prejšnjem šolskem letu.  V zadnjih desetih letih se je število otrok povečalo skoraj za polovico (za 47 %): s 58.127 otrok v šolskem letu 2006/07 na 85.407 otrok v šolskem letu 2015/16.  

Število otrok v vrtcih se je v primerjavi s prejšnjim šolskim letom povečalo predvsem v drugi starostni skupini (otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo), in sicer za 0,9 %. V vrtce je bilo tako vključenih 88,5 % otrok te starostne skupine. Število otrok v prvem starostnem obdobju (otroci, stari 1 in 2 leti) se je glede na prejšnje leto povečalo le neznatno, v vrtce pa je bilo vključenih več kot polovica otrok te starostne skupine.

Strateški cilj EU 2020  o vključenosti otrok od 4. leta starosti do vstopa v obvezno izobraževanje v predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih še ni dosežen

V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je bilo vključenih 40.774 4-in 5- letnikov ali 90,8 % vseh otrok te starosti. Evropski strateški cilj, zapisan v dokumentu Izobraževanje in usposabljanje 2020, predvideva, da naj bi bilo v predšolsko izobraževanje vključenih 95 % otrok te starosti. Slovenija tega cilja še ni dosegla.

Na vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja v povprečju 8 otrok

V šolskem letu 2015/16 je predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih izvajal 10.901 strokovni delavec, od tega je bilo 5.174 vzgojiteljev in 5.727 pomočnikov vzgojiteljev. Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja je bilo povprečno dodeljenih 8 otrok.

Grafikon 1: Vključenost otrok v vrtce po starostnih obdobjih, Slovenija, šolsko leto 2015/16
Grafikon 1: Vključenost otrok v vrtce po starostnih obdobjih, Slovenija, šolsko leto 2015/16
Vir: SURS
Tabela 1: Vrtci, Slovenija, šolsko leto 2015/16
Šolsko leto 2014/15Šolsko leto 2015/16
vrtci z enotamištevilo otrok1. starostno
obdobje
2. starostno
obdobje
vrtci z enotamištevilo otrok1. starostno
obdobje
2. starostno
obdobje
Skupaj97984.75024.30660.44497885.40724.41360.994
javni vrtci90081.27923.03358.24688981.14622.92358.223
zasebni vrtci793.4711.2732.198894.2611.4902.771
Vir: SURS
Tabela 2: Vključenost otrok v vrtce po starosti, Slovenija, šolsko leto 2015/16
Starost otrok
skupaj1 leto2 leti3 leta4 leta5 let 6 ali več let
%
Skupaj78,145,169,983,789,692,07,3
dečki79,045,470,384,590,492,79,1
deklice77,044,869,582,988,791,35,3
Vir: SURS
Tabela 3: Strokovni delavci v vrtcih, Slovenija, šolsko leto 2015/16
SkupajMoškiŽenske
Skupaj11.79729211.505
Vzgojitelji – skupaj5.174545.120
  v programih 1. starostnega obdobja1.902121.890
  v programih 2. starostnega obdobja3.272423.230
Pomočniki vzgojitelja – skupaj5.7271965.531
  v programih 1. starostnega obdobja2.301532.248
  v programih 2. starostnega obdobja3.4261433.283
Vodstveni delavci41719398
Svetovalni delavci1551154
Drugi strokovni delavci32422302
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.