Temeljna obrestna mera, maj 2016, Slovenija

V maju 2016 mesečna temeljna obrestna mera negativna (–0,1 %), prav tako tudi letna (–1,17 %)

Mesečna temeljna obrestna mera v maju 2016 ostaja negativna (–0,1 %), medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na –1,17 %.

  • 29.4.2016
  • |
  • končni podatki
Tabela 1: Mesečna in letna temeljna obrestna mera, Slovenija, maj 2016
Mesečna temeljna obrestna mera-0,1 %
Letna temeljna obrestna mera-1,17 %
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/2007) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).

Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna na eno decimalno mesto kot aritmetično povprečje zadnjih dvanajstih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih računa in objavlja Statistični urad RS.

Letna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna iz mesečne temeljne obrestne mere na dve decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.