Inovacijska dejavnost v industriji in izbranih storitvenih dejavnostih, Slovenija, 2012–2014

V obdobju od 2012 do 2014 se je v Sloveniji z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo skoraj 46 % podjetij

V obdobju od 2012 do 2014 se je v Sloveniji z inovacijsko dejavnostjo ukvarjalo skoraj 46 % podjetij. Podatki kažejo, da se je odstotek  inovacijsko aktivnih podjetij v  zadnjem opazovanem triletnem obdobju  (2012–2014) glede na prejšnje obdobje (2010–2012) zmanjšal za 0,6 odstotne točke.

  • 22. 4. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V obdobju 2012–2014 se je z inovacijsko aktivnostjo ukvarjal nekoliko manjši odstotek podjetij kot v obdobju 2010–2012

Skoraj 46 % podjetij je v obdobju 2012–2014 uvedlo nove ali bistveno izboljšane proizvode na trg, nove ali izboljšane postopke v podjetju, uvedli so organizacijsko ali trženjsko inovacijo, ali pa so inovacijske aktivnosti začeli in jih še niso dokončali ali so jih predčasno opustili. Ta podjetja imenujemo inovacijsko aktivna podjetja. V zadnjem opazovanem triletnem obdobju (2012–2014) se je odstotek inovacijsko aktivnih podjetij za 0,6 odstotne točke zmanjšal glede na prejšnje obdobje (2010–2012).

Največ inovacijsko aktivnih podjetij (48 %) je uvedlo tehnološko in tudi netehnološko inovacijo

Inovacijsko aktivna podjetja so podjetja, ki so v opazovanem obdobju uvedla tehnološko ali netehnološko inovacijo, ali obe vrsti inovacij hkrati. V opazovanem obdobju je bilo med opazovanimi podjetji  inovacijsko aktivnih 1.906 ali 45,9 % opazovanih podjetij; med temi je bilo 457 ali 24 % takih,  ki so v opazovanem obdobju uvedla samo tehnološko inovacijo, 534 ali 28 % takih, ki so uvedla samo netehnološko inovacijo, in 915  ali 48 % takih, ki so uvedla tehnološko in netehnološko inovacijo hkrati.  Med tehnološko inovativnimi podjetji je bilo skoraj 49 % takih, ki so v opazovanem obdobju uvedla tako inovacijo proizvoda kot tudi inovacijo postopka. 28 % podjetij je uvedlo samo inovacijo proizvoda, petina jih je uvedlo samo inovacijo postopka, nekaj manj kot 4 % pa je bilo takih, ki so inovacijske aktivnosti v opazovanem obdobju začela, vendar jih niso dokončala ali so jih opustila pred dokončanjem. Obe vrsti netehnoloških inovacij hkrati (organizacijsko in trženjsko) je uvedlo nekaj manj kot 42 % podjetij, samo organizacijsko inovacijo je uvedlo 28 %, samo trženjsko inovacijo pa 30 % vseh netehnološko inovativnih podjetij.

Mala podjetja inovacijsko manj aktivna

Delež inovacijsko aktivnih podjetij se povečuje z velikostjo podjetja: med malimi podjetji (tj. podjetji z 10­–49 zaposlenimi) jih  je bilo v obdobju 2012–2014 39,7 % ali 1.282 podjetij, med srednje velikimi podjetji (tj. podjetji s 50–249 zaposlenimi) jih je bilo 63,1 % ali 480 podjetij, med velikimi podjetji (tj. podjetji, ki imajo več kot 250 zaposlenih) pa jih je bilo 87,2 % ali 143 podjetij.

Delež inovacijsko aktivnih podjetij nekoliko večji med opazovanimi podjetji v predelovalnih dejavnostih kot med podjetji v storitvenih dejavnostih

Podjetja iz predelovalnih dejavnosti so še vedno v ospredju s skoraj 50-odstotnim deležem inovacijsko aktivnih, medtem ko je bilo takih v izbranih storitvenih dejavnostih nekaj več kot 42% vseh opazovanih podjetij.

Grafikon 1: Inovacijsko aktivna podjetja po velikosti podjetij, Slovenija
Grafikon 1: Inovacijsko aktivna podjetja po velikosti podjetij, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Inovacijska aktivnost podjetij, Slovenija
2012–20142010–2012
število
Podjetja – skupaj4.1574.210
Inovacijsko aktivna podjetja1.9061.959
  samo tehnološko457377
  samo netehnološko534582
  tehnološko in netehnološko hkrati9151.000
Inovacijsko neaktivna podjetja2.2512.252
Vir: SURS
Tabela 2: Inovacijska aktivnost podjetij po velikosti podjetij, Slovenija, 2012–2014
Podjetja – skupajInovacijsko aktivna podjetja
 skupajsamo
tehnološko
samo
netehnološko
tehnološko in
netehnološko hkrati
število
Podjetja – skupaj4.1571.906457534915
Mala 3.2311.282327424532
Srednje velika76148011292277
Velika 1641431918107
Vir: SURS
Tabela 3: Inovacijska aktivnost podjetij po vrsti dejavnosti, Slovenija, 2012–2014
Podjetja – skupajInovacijsko aktivna podjetja
 skupajsamo
tehnološko
samo
netehnološko
tehnološko in
netehnološko hkrati
število
Podjetja – skupaj4.1571.906457534915
Industrija2.1721.068277258533
  predelovalne
dejavnosti
1.987990265225499
Storitvene dejavnosti1.984838181276381
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.