Aprilsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2012–2015, napoved 2016

Primanjkljaj države v 2015 ocenjen konec marca na 2,2 %, po reviziji sredi aprila pa na 2,9 % BDP

Primanjkljaj države za leto 2015, ocenjen konec marca na 2,2 % BDP, se je z revizijo sredi aprila povečal na 2,9 % BDP, predvsem zaradi dopolnitve metodologije prikazovanja tekočih transakcij slabe banke.

  • 20.4.2016
  • |
  • brez statusa
Primanjkljaj države za leto 2015 je bil konec marca ocenjen na 836 milijonov EUR ali 2,2 % BDP, z revizijo sredi aprila pa je ocenjen na 1.131 milijonov EUR ali 2,9 % BDP

Primanjkljaj države za leto 2015 je bil konec marca ocenjen na 836 milijonov EUR ali 2,2 % BDP, z revizijo sredi aprila pa se je povečal na 1.131 milijonov EUR ali 2,9 % BDP. Koraki revizije so se v času preverjanja posredovanih podatkov uskladili z Eurostatom, kar je vsako leto običajen postopek po prvem sporočanju podatkov o primanjkljaju in dolgu države 31. marca.

Revizija primanjkljaja države je bila skoraj v celoti narejena zaradi dopolnitve metodologije prikazovanja tekočih transakcij slabe banke. Od skupaj 296 milijonov EUR povečanja vrednosti primanjkljaja države za leto 2015  odpadlo 270 milijonov EUR na transakcije slabe banke in le 26 milijonov EUR na revizijo ocene vrednosti davka od dohodka pravnih oseb za leto 2015. Popravek prikaza transakcij slabe banke pa je sestavljen iz dveh temeljnih korakov. V času razčiščevanja podatkov za leta 2012–2015 o primanjkljaju in dolgu države z Eurostatom smo za leto 2015 dobili tudi podatke slabe banke o odpisih terjatev v letu 2015 v dejanski vrednosti 61 milijonov EUR, kar po metodologiji nacionalnih računov povečuje primanjkljaj. V zadnjem koraku smo po dogovoru z Eurostatom tako odpise terjatev kot tudi konverzije slabih posojil v lastniške deleže podjetij in v nepremičnine ovrednotili po bruto transfernih vrednostih; to pa je zahtevalo dodatno povečanje primanjkljaja države za 209 milijonov EUR ali za 0,5 odstotne točke BDP za leto 2015. Vrednost popravka na bruto transferne vrednosti za leto 2014 je bila bistveno manjša, 45 milijonov EUR ali za 0,1 odstotne točke.

Konsolidirani bruto dolg države je za okoli 0,2 odstotne točke BDP povečan v celotnem obdobju od vključno 2007 dalje

Konsolidirani maastrichtski bruto dolg države konec leta 2015 je po reviziji ocenjen na 32.070 milijonov EUR ali 83,2 % BDP, pred revizijo pa je znašal 31.999 milijonov EUR ali 83,0 % BDP. V približno enakem obsegu se je dolg države povečal v vseh letih od vključno 2007. Razlog za revizijo je bil prenos prejetih sodnih varščin in podobnih transakcij v dolg države.  
Grafikon 1: Primanjkljaj države, Slovenija
Grafikon 1: Primanjkljaj države, Slovenija
1) Napoved.
Vir: SURS
Tabela 1: Revizija temeljnih agregatov in kategorij sektorja država, 2012-2015
201220132014201520161)
mio. EUR
Presežek (+)/primanjkljaj (-)
Objavljen 31. marca 2016-1.474-5.395-1.811-836-871
Koraki revizije-45-296
1. Davek na dohodke pravnih oseb-26
2. Odpisi slabih terjatev, DUTB-61
3. Popravek na bruto transferne vrednosti, Eurostat-45-209
Objavljen 20. aprila 2016-1.474-5.395-1.855-1.131-871
Dolg po stanju konec leta
Objavljen 31. marca 201619.33625.42730.13331.99931.658
Objavljen 20. aprila 201619.40425.50530.19932.07031.658
… ni podatka
1) Napoved.
Vir: SURS
Tabela 2: Revizija temeljnih agregatov in kategorij sektorja država, 2012-2015
201220132014201520161)
% BDP
Presežek (+)/primanjkljaj (-)
Objavljen 31. marca 2016-4,1-15,0-4,9-2,2-2,2
Koraki revizije-0,1-0,8
1. Davek na dohodke pravnih oseb-0,1
2. Odpisi slabih terjatev, DUTB-0,2
3. Popravek na bruto transferne vrednosti, Eurostat-0,1-0,5
Objavljen 20. aprila 2016-4,1-15,0-5,0-2,9-2,2
Dolg po stanju konec leta
Objavljen 31. marca 201653,770,880,883,079,9
Objavljen 20. aprila 201653,971,081,083,279,9
… ni podatka
1) Napoved.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti