Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, februar 2016

Vrednost opravljenih gradbenih del za 4,1 % nižja kot v prejšnjem mesecu in za 30,7 % nižja kot pred enim letom

Vrednost v februarju 2016 opravljenih gradbenih del je bila nižja kot v prejšnjem mesecu in tudi nižja kot v lanskem februarju.

  • 15. 4. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost v februarju 2016 opravljenih gradbenih del nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v februarju 2016 opravljenih gradbenih del je bila od vrednosti v prejšnjem mesecu, ko smo zabeležili zvišanje, nižja (za 4,1 %). Vrednost gradbenih del na stavbah je bila tokrat nižja za 1,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 6,1 %.


Vrednost v februarju 2016 opravljenih gradbenih del nižja kot pred enim letom

Vrednost v februarju 2016 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja za 30,7 %. Nižja je bila tako na gradbenih inženirskih objektih (za 40,9 %) kot tudi na stavbah (za 2,0 %).  


Vrednost v prvih dveh mesecih letos opravljenih gradbenih del
nižja kot lani v istem obdobju

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih dveh mesecih leta 2016 je bila za 27,6 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del je bila nižja tako na stavbah (4,6 %) kot tudi na gradbenih inženirskih objektih (36,2 %).


Vrednost v februarju 2016 opravljenih gradbenih del za več kot 48 % nižja od povprečja za leto 2010

Vrednost v februarju 2016 opravljenih gradbenih del je bila za 48,3 % nižja od povprečja za leto 2010. Vrednost teh del na stavbah je bila od povprečja za leto 2010 nižja za 63,1 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 37,5 %.

Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija, januar 2011–februar 2016 (Ø2010=100)
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2011–februar 2016 (&Oslash2010=100)
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja. Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, februar 2016
II 2016
I 2016 
II 2016
II 2015
I–II 2016
I–II 2015
II 2016
 Ø 2010 
Gradbeništvo95,969,372,451,7
  stavbe98,198,095,436,9
  gradbeni inženirski objekti93,959,163,862,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.