Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, februar 2016

V februarju 2016 pridobljenih skoraj še enkrat več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v januarju 2016

V februarju 2016 je bilo pridobljenih 410 gradbenih dovoljenj za stavbe. Gradbenih dovoljenj za stanovanjske stavbe je bilo pridobljenih približno polovico več, za nestanovanjske stavbe pa približno še enkrat več kot v prejšnjem mesecu.

  • 20. 4. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina vseh načrtovanih stavb večja kot januarja
V februarju 2016 je bilo 97 % gradbenih dovoljenj pridobljenih za novogradnje, 3 % pa za spremembo namembnosti. Skupna površina vseh načrtovanih stavb, novogradenj in tistih, ki jim bo spremenjena namembnost, je za 62 %, samo površina načrtovanih novogradenj pa za 32 % večja, kot je bila površina takih stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi januarja 2016.

Celotna površina v načrtovanih stanovanjskih stavbah, te so vse enostanovanjske, meri približno 30.000 m2. V načrtovanih nestanovanjskih stavbah, katerih skupna površina je približno 85.000 m2, je 55 % površine namenjene za industrijske stavbe in skladišča, 18 % pa za kmetijske stavbe. Površina predvidenih drugih nestanovanjskih stavb bo manjša.

Načrtovanih več stanovanj kot v januarju
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v februarju 2016, je bila predvidena gradnja 135 stanovanj, kar je za 47 % več, kot jih je bilo predvidenih januarja 2016. Skoraj vsa stanovanja so načrtovana v enostanovanjskih stavbah (v nestanovanjskih stavbah sta načrtovani le dve stanovanji).

Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v februarju 2016, je predvidenih za 51 % več gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo s tistimi v januarju 2016, njihova površina pa bo večja za 53 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji
Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v februarju 2016, je predvidenih največ stanovanj v podravski statistični regiji (27 %); sledita jugovzhodna Slovenija (19 %) in savinjska statistična regija (16 % vseh načrtovanih stanovanj). V drugih regijah je načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v posavski in zasavski statistični regiji (v vsaki le 1 stanovanje).

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2016
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, februar 2016
1)Vključuje gorenjsko, koroško, obalno-kraško, pomursko, posavsko, primorsko-notranjsko, zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, februar 2016
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj410115.30613520.655
  stanovanjske stavbe13330.03213320.385
  nestanovanjske stavbe27785.2742270
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
II 2016
I 2016 
II 2016
I 2016 
  Število192,8151,1
  Površina131,7152,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki od leta 2016 se nanašajo na datum pravnomočnosti, podatki do leta 2016 pa na datum izdaje gradbenega dovoljenja, zato podatki lahko niso neposredno primerljivi. V podatkih za januar 2016 niso zajeta gradbena dovoljenja, ki so bila izdana v decembru 2015 in ki so postala pravnomočna v januarju 2016, saj so bili ti podatki že zajeti v podatkih za december 2015.

Končni podatki za leto 2015 bodo objavljeni 20. maja 2016.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.