Osnovnošolsko izobraževanje mladine in odraslih, Slovenija, konec šolskega leta 2014/15 in začetek 2015/16

Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju še vedno narašča

Na začetku šolskega leta 2015/16 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih več kot 172.000 otrok (1,7 % več kot v prejšnjem šolskem letu). V učiteljskem poklicu še vedno močno prevladujejo ženske.

  • 18. 4. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Število osnovnošolcev še vedno narašča

Na začetku šolskega leta 2015/16 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih 172.013 otrok, kar je 1,7 % otrok več kot v prejšnjem šolskem letu. Število osnovnošolcev ponovno narašča že od šolskega leta 2011/12. Tudi letos je v šolske klopi sedla številčno zelo močna generacija prvošolcev (21.632).

V redni program osnovne šole je bilo vpisanih 170.067 otrok, v prilagojeni program pa 1.946 otrok. Redni osnovnošolski program je izvajalo 777 osnovnih šol s podružnicami, prilagojeni program pa 57 osnovnih šol s podružnicami.

Ob koncu šolskega leta 2014/15 je osnovnošolsko izobraževanje uspešno končalo skoraj 18.000 učencev

Ob koncu šolskega leta 2014/15 je osnovno šolo uspešno končalo 17.574 otrok, osnovno šolo s prilagojenim programom 210 učencev, osnovno šolo za odrasle pa 174 udeležencev.

Popravni izpit iz enega ali več predmetov je imelo 3,6 % učencev zaključnega razreda. 85 % teh učencev je popravni izpit tudi opravilo. Med učenci, ki so v šolskem letu 2014/15 končali redni program osnovnošolskega izobraževanja, je bilo 1,5 % takih, ki so izpolnili zakonsko obveznost 9-letnega šolanja in zapustili osnovno šolo, ne da bi pridobili spričevalo o dokončani osnovni šoli.

V učiteljskem poklicu še vedno prevladujejo ženske

V osnovnih šolah in v osnovnih šolah s prilagojenim programom je ob koncu šolskega leta 2014/15 v pedagoškem procesu sodelovalo 16.014 učiteljev. V učiteljskem poklicu še vedno močno prevladujejo ženske (88 %); v zadnjih desetih letih se je njihov delež v tem poklicu še vedno počasi povečeval. Prav tako še vedno narašča delež učencev na učitelja. V šolskem letu 2010/11 si je enega učitelja delilo 12,2 učenca, v šolskem letu 2014/15 pa je ta številka narastla na 12,8. Izračun kazalnika temelji na preračunani vrednosti števila učiteljev (brez učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja) in učencev v ekvivalent polnega delovnega časa.

V oddelkih povprečno 19,8 učenca

V osnovnošolskem rednem programu je bilo v oddelkih povprečno 19,8 učenca, kar je malo več kot v prejšnjem šolskem letu. V oddelkih v samostojnih in matičnih osnovnih šolah jih je bilo povprečno 20,6, v oddelkih na podružničnih šolah pa povprečno 14,2. Posamezne regije so se po vrednosti tega kazalnika razlikovale od slovenskega povprečja: povprečno najnižje število otrok v oddelkih so imele osnovne šole v pomurski (17,2), povprečno najvišje pa osnovne šole v osrednjeslovenski statistični regiji (21,5).

Skoraj vsi otroci se učijo angleški jezik

V osnovnošolskem rednem programu se kot prvi tuji jezik velika večina otrok uči angleščino (97 %). Nemščino se kot prvi tuji jezik učijo le 3 % učencev. Kot drugi tuji jezik pa se večina otrok uči nemščino (92 %), sledijo angleščina, italijanščina in francoščina.
Vir: SURS
Grafikon 1: Prvošolci v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija, začetek šolskega leta
Grafikon 1: Prvošolci v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija, začetek šolskega leta
Vir: SURS
Tabela 1: Učenci v osnovnošolskem izobraževanju, Slovenija, začetek šolskega leta
2014/152015/16
skupajprvošolciskupajprvošolci
Skupaj169.10121.699172.01321.632
redni program 167.24921.582170.06721.493
prilagojeni program1.8521171.946139
Vir: SURS
Tabela 2: Učno osebje, Slovenija, konec šolskega leta
2013/142014/15
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj15.9941.90914.08516.0141.88314.131
osnovnošolski redni15.3251.82313.50215.3041.78813.516
osnovnošolski prilagojeni6698658371095615
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.