Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija, 2014

Od vseh rojstev podjetij z vsaj eno zaposleno osebo po petih letih poslovala še tretjina

Od podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, nastalih v 2009, jih je 5 let po ustanovitvi še poslovalo 37 %. V letu 2014 je med opazovanimi podjetji z vsaj eno zaposleno osebo nastalo na novo 7.318 podjetij (za 14 % več kot v 2013), 5.567 pa jih je prenehalo poslovati (za 21 % manj kot v 2013).

  • 25.8.2016
  • |
  • končni podatki
V letu 2014 še poslovalo 37 % podjetij z vsaj eno zaposleno osebo od tistih, ki so bila ustanovljena pred petimi leti

Od podjetij, ki so na novo nastala v letu 2009, jih je v letu 2014 poslovalo 37 %. Največ preživelih podjetij (tj. takih, ki so bila najmanj pet let po nastanku še aktivna) je bilo med podjetji, ki po svoji dejavnosti sodijo v področje zdravstvo in socialno varstvo (67 %), najmanj preživelih podjetij pa je bilo med tistimi, ki po svoji dejavnosti sodijo v področje gradbeništvo (24 %).

Največ podjetij nastalo in tudi prenehalo poslovati v gradbeništvu kot v letu prej

V letu 2014 je med opazovanimi podjetji z vsaj eno zaposleno osebo nastalo na novo 7.318 podjetij, 5.567 pa jih je v tem letu prenehalo poslovati. V primerjavi z letom 2013 je na novo nastalo za 14 % več podjetij, prenehalo pa je poslovati 21 % manj podjetij. Med obojimi (novonastalimi in podjetji, ki so prenehala poslovati), je bilo največ podjetij, ki so po svoji dejavnosti sodila v področje gradbeništvo, tako kot leto pred tem. Tem so sledila podjetja v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in podjetja v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

V večini dejavnosti je na novo nastalo več podjetij in prenehalo poslovati manj podjetij kot v letu prej

Med na novo nastalimi je najizraziteje naraslo število podjetij v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 32 % več); tem so sledila podjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 29 % več) in podjetja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 28 % več).

V primerjavi z letom 2013 je v letu 2014 je prenehalo poslovati manj podjetij. Najizraziteje je padlo število podjetij v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 43 % manj); tem so sledila podjetja v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 39 % manj), in podjetja v predelovalnih dejavnostih (za 30 % manj).

Podrobnejši podatki o demografiji podjetij z vsaj eno zaposleno osebo za leto 2014 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 13. septembra 2016.
Grafikon 1: Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Grafikon 1: Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
1) Začasen podatek za 2014.
Vir: SURS
Grafikon 2: Delež preživelih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Grafikon 2: Delež preživelih podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Demografija podjetij z vsaj eno zaposleno osebo, Slovenija
Novonastala podjetjaPodjetja, ki so prenehala poslovati1)
20142014
2013
20141)20141)
2013
številoindeksšteviloindeks
Skupaj2) - dejavnosti po SKD 2008 (področja)7.318114,15.56779,1
B Rudarstvo150,03150,0
C Predelovalne dejavnosti666101,553369,7
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro44129,42172,4
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja2482,81575,0
F Gradbeništvo1.411104,71.36286,0
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil1.339110,896170,7
H Promet in skladiščenje403118,531879,5
I Gostinstvo719123,1590103,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti270128,016261,1
K_X_K642 Finančne in zavarovalniške dejavnosti, razen dejavnosti holdingov86113,26986,3
L Poslovanje z nepremičninami117111,48157,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1.268122,982879,9
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti331131,920077,5
P Izobraževanje131112,98185,3
Q Zdravstvo in socialno varstvo117110,47072,2
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti117118,27177,2
S Druge dejavnosti274126,320282,8
1) Začasni podatki.
2) Vključuje industrijo, gradbeništvo in storitve, razen dejavnosti holdingov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o podjetjih z vsaj eno zaposleno osebo, ki so v 2014 prenehala poslovati, so začasni. Končni podatki bodo objavljeni 13. 9. 2017.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti