Opravljene delovne ure, Slovenija, 4. četrtletje 2015

V 4. četrtletju 2015 opravljenih več delovnih ur kot v istem obdobju 2014

V 4. četrtletju 2015 je bilo opravljenih za 3,6 % več delovnih ur kot v 4. četrtletju 2014 (zaradi manjšega števila praznikov in večjega števila zaposlenih). Povprečno največ delovnih ur so opravile osebe, zaposlene v dejavnosti javne uprave in obrambe ter v dejavnosti obvezne socialne varnosti.

  • 31. 3. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

V 4. četrtletju 2015 opravljenih več delovnih ur kot v istem obdobju 2014
V Sloveniji zaposlene osebe so v 4. četrtletju 2015 opravile (po začasnih podatkih) 305,6 milijona delovnih ur, kar je za 3,6 % več kot v istem obdobju 2014. Večje število opravljenih delovnih ur v primerjavi s 4. četrtletjem 2014 je bilo posledica predvsem manjšega števila praznikov (dela prostih dni) in večjega števila zaposlenih oseb.

Obseg opravljenih delovnih ur se je povečal tudi na letni ravni, in sicer je bilo v letu 2015 opravljenih za 2,3 % več delovnih ur kot letu 2014.

Povprečno največ delovnih ur opravile osebe, zaposlene v dejavnosti javne uprave in obrambe ter v dejavnosti obvezne socialne varnosti
V Sloveniji zaposlena oseba je v 4. četrtletju 2015 opravila na mesec povprečno 145 ur ali za 2,5 % več kot v istem obdobju 2014. V opazovanem obdobju, tj. od oktobra do decembra 2015, so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti javne uprave in obrambe ter v dejavnosti obvezne socialne varnosti; te so v tem obdobju mesečno opravile povprečno 12 ur več od slovenskega povprečja. Povprečno najmanj delovnih ur na mesec pa so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gostinstvo, in sicer 134.

V letu 2015 so povprečno največ delovnih ur opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo (mesečno 144 ur ali 7 ur več od slovenskega povprečja). Tudi odstotni delež opravljenih delovnih ur v plačanih delovnih urah je bil v tej dejavnosti med vsemi dejavnostmi najvišji; znašal je 85,3 %.

Število opravljenih delovnih ur se je najbolj povečalo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, najbolj zmanjšalo pa v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih
Z vidika dejavnosti se je skupni obseg opravljenih delovnih ur v 4. četrtletju 2015 glede na isto obdobje 2014 najizraziteje povečal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 9,1 %), najizraziteje zmanjšal pa v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,6 %). Na povečanje števila opravljenih delovnih ur v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih je vplivalo predvsem povečanje števila zaposlenih v teh dejavnostih.

Podobne ugotovitve kot za 4. četrtletje 2015 veljajo tudi za celotno leto 2015. Povečanje števila opravljenih delovnih ur je bilo v tem obdobju glede na leto 2014 najopaznejše v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 14,6 %), zmanjšanje števila opravljenih delovnih ur pa v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,2 %).

Grafikon 1: Stopnje rasti skupnega števila opravljenih delovnih ur po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Grafikon 1: Stopnje rasti skupnega števila opravljenih delovnih ur po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201320142015
I–III96,2101,9101,0
IV–VI99,399,8101,4
VII–IX101,2102,8103,3
X–XII100,0102,1103,6
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.