Delovne migracije, Slovenija, 2015

Občina Trzin ima trikrat več delovnih mest kot delovno aktivnih prebivalcev

Ob koncu leta 2015 je bilo v Sloveniji skoraj 401.500 medobčinskih delovnih migrantov, kar je več kot polovica delovno aktivnega prebivalstva. V Slovenijo je iz sosednjih držav prihajalo na delo skoraj 2.600 tujcev dnevnih delovnih migrantov.

  • 24.3.2016
  • |
  • končni podatki

Več kot polovica delovno aktivnih oseb odhaja na delo v drugo občino

Ob koncu leta 2015 je bilo v Sloveniji nekaj nad 781.800 delovno aktivnih oseb, pri čemer kmetje niso upoštevani. Glede na leto 2014 se je število delovno aktivnih povečalo za skoraj 12.000, od tega je le 2.400 oseb našlo zaposlitev v isti občini, v kateri so tudi prebivali. Med vsemi delovno aktivnimi osebami je bilo v letu 2015 več kot polovica medobčinskih delovnih migrantov ali skoraj 401.500. Tudi sicer se delež delovnih migrantov iz leta v leto rahlo povečuje. V letu 2015 se je povečalo še nekoliko izraziteje, saj so bili v podatkih za to leto prvič upoštevani tudi podatki, ki so se nanašali na novo občino Ankaran/Ancarano.

Zaposlitev v občini bivališča je čedalje manj

Delovno aktivnih oseb, ki imajo delovno mesto v občini prebivališča, je iz leta v leto manj. Ob koncu leta 2015 jih je bilo približno 380.000 ali 48,6 %. Glede na leto 2014 se je ta delež zmanjšal za 0,5 odstotne točke. Na območju svoje občine je imelo tudi delovno mesto največ Ljubljančanov (83,9 %), Novomeščanov (74,6 %) in Idrijčanov (73,1 %), najmanj zaposlitev v svoji občini pa so imeli prebivalci občine Oplotnica in Majšperk (obe 19,4 %).

Občina Trzin je med »izrazito delovnimi« občinami še vedno prva

Izrazito delovne občine so tiste, v katerih je število delovnih mest vsaj za 16 % višje od števila delovno aktivnih prebivalcev. Ob koncu leta 2015 je bilo takšnih občin 18: Trzin, Šempeter - Vrtojba, Kidričevo, Ljubljana, Nazarje, Murska Sobota, Zreče, Gornja Radgona, Novo mesto, Maribor, Celje, Odranci, Lenart, Ptuj, Velenje, Nova Gorica, Idrija in Koper/Capodistria. Glede na prejšnje leto se je med izrazito delovne občine na novo uvrstila le občina Koper/Capodistria. Med temi občinami je še posebej izstopala občina Trzin. Po statističnih podatkih za leto 2015 je imela trikrat več delovnih mest kot delovno aktivnih oseb s prebivališčem v tej občini. Hkrati je bila le četrtina prebivalcev občine Trzin (ali 412) tudi zaposlena v svoji občini, preostalih 1.149 delovno aktivnih prebivalcev te občine je odhajalo na delo v druge občine. Dnevno (ali kako drugače) je prihajalo na delo v to občino nekaj več kot 4.600 oseb. Z delovnimi migracijami je sicer najbolj obremenjena občina Ljubljana, kamor dnevno (ali kako drugače) prihaja na delo skoraj 112.700 oseb iz drugih občin.

Od enajstih mestnih občin se jih je v letu 2015 večina uvrstila med »izrazito delovne občine«, le dve sta se uvrstili med »zmerno delovne občine«, in sicer Slovenj Gradec in Kranj. Za vse mestne občine pa velja, da so imele več delovnih mest kot delovno aktivnih prebivalcev.

Delovne migracije med statističnimi in kohezijskimi regijami

Delovne migracije med posameznimi statističnimi regijami so manj pogoste kot delovne migracije med občinami, saj zavzemajo regije večje teritorialno območje. Ob koncu leta 2015 je bilo medregijskih delovnih migrantov okoli 143.500 ali 18,4 % delovno aktivnega prebivalstva.
Še manj pogoste so delovne migracije med kohezijskima regijama; v letu 2015 je bilo takih delovnih migrantov 73.500 ali 9,4 % delovno aktivnega prebivalstva. V zahodni Sloveniji je bilo za 11,6 odstotka več delovnih mest, kot je bilo delovno aktivnih oseb s prebivališčem v tej kohezijski regiji.

Kako zanimiva je Slovenija za tujce dnevne migrante iz sosednjih držav?

Tujci dnevni migranti so osebe, ki so državljani sosednjih držav (Italije, Avstrije, Madžarske ali Hrvaške) in delajo v Sloveniji, vendar tu nimajo prijavljenega nobenega (niti stalnega niti začasnega) prebivališča. Podatki za leto 2015 kažejo, da je bilo v Sloveniji delovno aktivnih skoraj 2.600 tujcev dnevnih migrantov, od tega je bilo kar 81,4 % moških. Največ jih je prihajalo iz Hrvaške, okoli 1.450; iz Italije jih je prihajalo skoraj 800, iz Madžarske okoli 300; še najmanj je Slovenija zanimiva za Avstrijce, saj dnevno prihaja k nam na delo le 55 Avstrijcev. Glede na leto 2014 se je število tujcev dnevnih migrantov povečalo za nekaj več kot 200.

Interaktivna karta 1: Indeks delovne migracije, občine, Slovenija, 2015

Vir: SURS, STAGE
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti