Poslovne tendence, Slovenija, marec 2016

Zaupanje v storitvenih dejavnostih v marcu 2016 višje kot v februarju 2016

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v marcu 2016 v storitvenih dejavnostih višja, v gradbeništvu, trgovini na drobno in predelovalnih dejavnostih pa nižja kot v prejšnjem mesecu.

  • 22. 3. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila marca 2016 za odstotno točko nižja kot februarja 2016 in za 5 odstotnih točk nižja kot marca 2015 ter za 6 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižali sta se le vrednosti kazalnikov pričakovani izvoz in pričakovana proizvodnja.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila marca 2016 za 2 odstotni točki nižja kot februarja 2016 in za 12 odstotnih točk višja kot marca 2015, hkrati pa za 11 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma zvišale, znižala se je le vrednost kazalnika prodaja. Vrednosti kazalnikov pričakovani poslovni položaj in pričakovane prodajne cene sta se znižali, medtem ko se je vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje zvišala. Vrednosti kazalnikov pričakovana skupna nabava in pričakovana prodaja se nista spremenili.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila marca 2016 za 4 odstotne točke nižja kot februarja 2016 in za 11 odstotnih točk nižja kot marca 2015 ter za 1 odstotno točko nižja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišali sta se vrednosti kazalnikov zaposlovanje in zagotovljeno delo. Vrednosti kazalnikov cene in tehnične zmogljivosti se nista spremenili. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem znižale.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila marca 2016 za 2 odstotni točki višja kot februarja 2016 in za 3 odstotne točke višja kot marca 2015 ter za 11 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale.
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, marec 2016
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, marec 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih nismo zaznali vplivov sezone in koledarja v časovnih vrstah zaloge, pričakovane cene, zagotovljena proizvodnja, izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, ustreznost proizvodnih zmogljivosti, konkurenčni položaj na domačem trgu in konkurenčni položaj na trgih držav članic EU.
Pri poslovnih tendencah v trgovini na drobno vplivov sezone in koledarja nismo zaznali v časovnih vrstah pričakovano zaposlovanje, prodajne cene, pričakovane prodajne cene in prodaja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.