Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, februar 2016

Cene industrijskih proizvodov februarja 2016 na mesečni ravni nižje za 0,2 %, na letni ravni za 1,7 %

Cene industrijskih  proizvodov so se februarja 2016 na mesečni ravni znižale za 0,2 %, na letni ravni pa za 1,7 %. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se znižale za 0,4 %, cene izvoznih proizvodov pa se februarja 2016 glede na prejšnji mesec v povprečju niso spremenile.

  • 21.3.2016
  • |
  • končni podatki

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v februarju 2016 za 0,2 % nižje kot v prejšnjem mesecu

Cene industrijskih proizvodov so se februarja 2016 v primerjavi z januarjem 2016 znižale za 0,2 %. V enakem obdobju so se za 0,4 % znižale cene industrijskih proizvodov prodanih na domačem trgu, medtem ko se cene proizvodov, prodanih na tujih trgih v povprečju niso spremenile.  

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni znižale za 0,3 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, pa so se za 0,4 % zvišale.

Z vidika skupin dejavnosti po namenu porabe proizvodov so se glede na prejšnji mesec znižale cene energentov (za 2,5 %) in cene surovin (za 0,3 %), zvišale pa cene proizvodov za investicije (za 0,1 %) in cene proizvodov za široko porabo (prav tako za 0,1 %).

Glede na prejšnji mesec so se cene proizvodov izraziteje znižale v naslednjih skupinah dejavnosti: v oskrbi z električno energijo (za 2,9 %), v zbiranju, prečiščevanju in distribuciji vode (za 2,2 %) ter v proizvodnji kovin (za 1,1 %).

V naslednjih skupinah dejavnosti so se cene v februarju 2016 izraziteje zvišale: v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 3,8 %), v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 0,9 %) in v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 0,8 %).


Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za 1,7 % nižje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se od februarja 2015 do februarja 2016 znižale za 1,7 %. Cene proizvodov za prodajo na tujih trgih so se v enem letu znižale za 1,9 %, cene proizvodov za prodajo na domačem trgu pa za 1,4 %.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, so se v enem letu znižale za 2,3 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, pa za 1,1 %.

Na letni ravni so se najbolj znižale cene v proizvodnji kovin (za 9,3 %), najbolj zvišale pa cene v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 5,0 %).


Novo na portalu SI-STAT:

Podrobnejše podatke o indeksih cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
II 2016
I 2016 
II 2016 
XII 2015
II 2016
II 2015
I–II 2016
I–II 2015
II 2016
Ø 2010 
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj99,899,698,398,4102,99
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,799,597,597,7104,45
Energenti97,597,797,096,491,26
Proizvodi za investicije100,199,9100,299,9103,70
Proizvodi za široko porabo100,199,798,798,7102,86
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,599,298,197,897,87
C Predelovalne dejavnosti99,999,798,498,5103,89
D Oskrba z električno energijo97,197,096,495,884,13
E Oskrba z vodo 97,897,8101,0101,4119,61
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
II 2016
I 2016 
II 2016 
XII 2015
II 2016
II 2015
I–II 2016
I–II 2015
II 2016
Ø 2010 
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu99,699,598,698,5102,09
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,099,698,198,2103,89
  evrsko območje99,799,497,797,8103,23
  zunaj evrsko območje100,4100,198,998,9105,39
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.