Gospodarska klima, Slovenija, marec 2016

Gospodarska klima marca 2016 na mesečni ravni višja, na letni nižja

Gospodarska klima je bila marca 2016 na mesečni ravni višja za 0,1 odstotne točke, na letni pa nižja za 1,9 odstotne točke.

  • 22. 3. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja

Kazalnik gospodarske klime je bil marca 2016 (3,6 odstotne točke) za 0,1 odstotne točke višji kot februarja 2016 (3,5 odstotne točke) in za 6,7 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na zvišanje tega kazalnika glede na prejšnji mesec sta najbolj vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,7 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,1 odstotne točke). Negativno so na mesečno spremembo vrednosti tega kazalnika vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 odstotne točke), kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni nižja

Kazalnik gospodarske klime je bil marca 2016 na letni ravni nižji za 1,9 odstotne točke.

Na znižanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 1,8 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,1 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,6 odstotne točke). Pozitivno sta na letno spremembo kazalnika gospodarske klime vplivala kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke).
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, marec 2016
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, marec 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki so lahko vplivale na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.