Svetovni dan gledališča

»Gledališče nam lahko pove vse,« pravi režiser Anatoli Vassiliev ob svetovnem dnevu gledališča

Slovenska gledališča so v 2014 pripravila povprečno 13 predstav na dan, med njimi povprečno 7 dramskih in 3 lutkovne predstave. V kulturnih domovih in zavodih je bilo v povprečju na ogled še 5 gledaliških predstav na dan.

  • 21. 3. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Pobudo, da se 27. marec razglasi za svetovni dan gledališča, je dal leta 1961 Mednarodni gledališki inštitut (International Theatre Institute - ITI). Več kot pol stoletja se ta dan praznuje z organizacijo različnih nacionalnih in mednarodnih dogodkov in z objavo posebne poslanice, ki jo na povabilo omenjenega inštituta pripravi pomemben gledališki ustvarjalec. Avtor letošnje poslanice  je  ruski režiser in profesor Anatoli Vassiliev.

Gledališke predstave in obiskovalci gledališč, Slovenija, 2014

Vir: SURS


Gledališča v Sloveniji v jeziku statistike


   Profesionalna gledališča

V obdobju 2004–2014 so v matičnih gledaliških hišah izvedla vsako leto od okoli 3.800 do 6.100 predstav. Največ so jih izvedla v letu 2004 (6.124 predstav), najmanj v letu 2009 (3.776 predstav).

V letu 2014, na katero se nanašajo zadnji podatki, so izvedla 4.748 predstav, od tega nekaj več kot 52 % dramskih in blizu 23 % lutkovnih, preostalo pa so bile operne (skoraj 3 %), baletne (nekaj več kot 2 %) in druge plesne predstave (več kot 7 %) ter predstave raziskovalnih gledališč (5 %) in gledališč, ki se ne uvrščajo v nobeno od prej navedenih zvrsti gledališča (8 %). Zastopanost gledaliških predstav glede na zvrst je bila zelo podobna tudi v prejšnjih letih.

V obdobju 2004–2014 so na novo pripravila in izvedla od  200 do 450 gledaliških del na leto, največ v letu 2012, v letu 2014 pa 287.

S svojimi predstavami so gostovala tudi v drugih slovenskih gledališčih in kulturnih domovih po Sloveniji ali v tujini. Zunaj matičnih gledaliških hiš, na gostovanjih, so v tem obdobju izvedla največ predstav v letu 2012, 2.744. V letu 2008 so gostovala le s 1.840 predstavami, v letu 2014 pa z 2.089 predstavami.

   Gledališke predstave v kulturnih domovih in zavodih

V teh kulturnih ustanovah so si obiskovalci  lahko  v letu 2004 ogledali 952 gledaliških predstav. Nato se je njihovo število postopno dvigalo do leta 2012; tedaj je bilo v teh kulturnih ustanovah izvedenih 2.177 gledaliških predstav. Naslednji dve leti jih je bilo nekaj manj; v letu 2014 jih je bilo 1.813.

Kulturni domovi pripravljajo tudi gledališke festivale. V letu 2014 so jih pripravili 24. Festivalsko najživahnejše je bilo leto 2011, ko je bilo v kulturnih domovih in zavodih 32 gledaliških festivalov. Po podatkih s Portala slovenskega gledališča - SIGLEDAL za leto 2015 (SURS za to leto še nima podatkov) je v Sloveniji potekalo več kot 20 žanrsko različnih gledaliških festivalov, med njimi so bili tudi festivali uličnega gledališča ipd.


Gledališče predstavo na ogled postavi

   
Gledališke predstave v Sloveniji si je od leta 2004 vsako leto ogledalo povprečno nekaj nad 850.000 obiskovalcev, v letu 2014 pa 745.400 ali povprečno 157 na predstavo.

Iz raziskave Eurobarometer o dostopnosti kulture in o udejstvovanju v kulturi v EU, ki je potekala od aprila do maja 2013, lahko izvemo tudi:

- koliko prebivalcev posamezne države je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem vsaj enkrat obiskalo gledališče: v Sloveniji je bilo takih prebivalcev 33 %, na  Švedskem in Nizozemskem po 53 %  (največ), na Portugalskem  pa le13 % (najmanj); povprečje za celotno EU je bilo 28 %;

-  iz kakšnih razlogov nekateri v tem času niso nikoli obiskali gledališča: 36 % takih prebivalcev Slovenije je odgovorilo, da jih tedaj gledališke predstave niso zanimale (v EU v povprečju prav toliko), 27 % jih ni našlo časa za gledališče (v EU: 22 %), 18 % jih je menilo, da so gledališke predstave predrage (v EU: 20 %), 10 %, da predstave v njihovem okolju niso dovolj kakovostne (v EU: 12 %), preostalih 9 % pa je navedlo druge razloge (v EU: 10 %).

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.