Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, januar 2016

V januarju 2016 pridobljenih 212 pravnomočnih gradbenih dovoljenj za stavbe

V januarju 2016 je bilo pridobljenih 88 pravnomočnih gradbenih dovoljenj za stanovanjske in 124 za nestanovanjske stavbe. Med gradbenimi dovoljenji za nestanovanjske stavbe jih je bilo 92 za nezahtevne objekte (npr. manjše garaže, lope, ute ipd.).

  • 18. 3. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna površina vseh načrtovanih stavb je nekaj več kot 71.000 m2
Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je približno 22.000 m2, površina načrtovanih nestanovanjskih stavb pa približno 50.000 m2. 95 % stanovanjske površine je načrtovane v enostanovanjskih stavbah, 5 % pa v dvostanovanjskih stavbah. V načrtovanih nestanovanjskih stavbah je 47 % površine namenjene za hotelske in podobne gostinske stavbe, 30 % pa za industrijske stavbe in skladišča.

Načrtovanih 92 stanovanj
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, ki so v januarju 2016 postala pravnomočna, je bila predvidena gradnja 92 stanovanj. Skoraj vsa stanovanja (85 ali 92 % vseh) so načrtovana v enostanovanjskih stavbah, 6 stanovanj je načrtovanih v dvostanovanjskih stavbah, eno pa v nestanovanjski stavbi. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 162 m2, stanovanja v dvostanovanjskih stavbah pa povprečno 62 m2

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski in osrednjeslovenski statistični regiji
Z gradbenimi dovoljenji, pridobljenimi v januarju 2016, je predvidenih največ stanovanj v podravski in osrednjeslovenski statistični regiji (po 19 % v vsaki); sledita goriška (12 %) in savinjska statistična regija (11 % vseh načrtovanih stanovanj). V drugih regijah je načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj v koroški in primorsko-notranjski statistični regiji (v vsaki regiji le 2 stanovanji).

Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, januar 2016
Grafikon 1: Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, januar 2016
1)Vključuje gorenjsko, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko, zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Tabela 1: Gradbena dovljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, januar 2016
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj21271.3649214.195
  stanovanjske stavbe8821.6399114.127
  nestanovanjske stavbe12449.725168
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V letu 2016 smo v raziskovanju Gradbena dovoljenja za stavbe začeli uporabljati nov administrativni vir podatkov, zato se podatki o gradbenih dovoljenih od leta 2016 nanašajo na datum pravnomočnosti, in ne več na datum izdaje gradbenega dovoljenja, kot so se nanašali doslej. Omenjena sprememba lahko vpliva na rezultate.

V podatkih za januar 2016 niso zajeta gradbena dovoljenja, ki so bila izdana v decembru 2015 in so postala pravnomočna v januarju 2016, saj so bila zajeta že v podatkih za december 2015.

Končni podatki za leto 2015 bodo objavljeni 20. maja 2016.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.