Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2015

V letu 2015 v slovenskih klavnicah zaklali približno 4.000 govedi več kot v letu 2014

V slovenskih klavnicah so v letu 2015 zaklali približno 1.400 konj, 112.000 glav govedi, 238.000 prašičev, 9.000 ovc, 600 koz, 11.000 kuncev in 33.322.000 kljunov perutnine.

  • 24.2.2016
  • |
  • končni podatki

V letu 2015 so zaklali približno 1.400 konj ali približno za 10 % manj kot v prejšnjem letu (to je približno 150 živali manj), približno 238.000 prašičev ali približno toliko kot v prejšnjem letu (to je približno 600 živali manj), približno 9.000 ovc ali približno 4 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 300 živali več), približno 600 koz ali približno za 10 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 60 živali več), približno 11.000 kuncev ali približno za 31 % manj kot v prejšnjem letu (to je približno 5.000 živali manj) in približno 33.322.000 kljunov perutnine ali približno za 1 % manj kot v prejšnjem letu (to je približno 272.000 živali manj) ter približno 112.000 glav govedi ali približno za 3 % več kot v prejšnjem letu (to je približno 4.000 živali več).

Spremembe v masah v letu 2015 zaklanih živali v primerjavi z letom 2014 so sorazmerne spremembam v deležih števila zaklanih živali.

Podrobnejši podatki in komentar so na voljo v priponkah.

Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Tabela 1: Zakol živine v klavnicah, Slovenija
Zaklane živaliMasa očiščenih trupovPovprečna masa očiščenih trupov
20152015
2014
20152015
2014
20152015
2014
številoindekstindekskgindeks
Konji1.39190,131792,2227,91102,3
Govedo112.038103,433.583106,4299,75102,9
Prašiči238.29299,820.229100,184,89100,3
Ovce9.050103,6112103,912,38100,4
Koze631110,17103,211,0293,7
Kunci11.15169,51469,51,30100,0
Perutnina33.321.69299,258.76198,31,7699,1
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatke o zakolu v večjih klavnicah pridobimo z mesečnim statističnim raziskovanjem Zakol v klavnicah. Podatke o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.