Materinski dan

Na začetku leta 2015 je bilo v Sloveniji skoraj 670.500 mater

V letu 2014 je v Sloveniji rodilo 20.813 žensk; 10.154 jih je rodilo prvič. Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila 29,1 leta.

  • 18. 3. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Praznik izvira iz ZDA

Materinski dan, ki ga v Sloveniji praznujemo 25. marca, je dan, ki je posvečen vsem materam. Navada praznovanja tega dne se je v Evropo razširila iz ZDA, pri nas pa se je uveljavila po letu 1991, drugače pa je Slovenija edina država, ki ga praznuje na ta dan.


Življenjska črta, Slovenija, 2014

Viri: SURS, ZRSZ, Eurostat


O materah v Sloveniji

Na začetku leta 2015 jih je bilo skoraj 670.500. Med ženskami, ki so bile na začetku leta 2015 starejše od 15 let, so bile matere tri od štirih, ena od štirih pa materinstva ni ali še ni doživela. Med desetimi, ki so rodile, so tri rodile po enega otroka, pet po dva, dve pa po tri ali več otrok.

Med ženskami, starimi 25­­–29 let, je bila mati vsaka tretja, med 45–49-letnicami je bilo mater že več kot 90 %. Mladostnice zapustijo svojo izvorno družino prej kot njihovi vrstniki; v letu 2013 so jo zapustile v povprečju pri starosti 27,4 leta. V povprečju se tudi poročijo prej kot njihovi vrstniki; tiste, ki so se v letu 2014 poročile prvič, so bile stare povprečno 29,4 leta.

Njihova starost ob rojstvu prvega otroka in njihova izobrazba sta čedalje višji. Tiste, ki so v letu 2014 rodile prvega otroka, so bile tedaj stare povprečno 29,1 leta ali skoraj 5 let starejše od tistih, ki so prvič rodile pred 50 leti. Dviganje povprečne starosti žensk ob rojstvu prvega otroka je gotovo v veliki meri povezano z njihovim dalj časa trajajočim izobraževanjem. Tako kot se zvišuje izobrazba vseh žensk, se zvišuje tudi izobrazba mater. Od tistih, ki so rodile v letu 2013, jih je skoraj polovica (48 %) končala višje- ali visokošolski študij, 44 % teh mater pa je imelo srednješolsko izobrazbo.   

V letu 2014 se je v Sloveniji rodilo 21.165 otrok ali nekaj več kot 8.000 manj kot pred 50 leti. Nekaj manj kot 350 je bilo porodov dvojčkov, trije pa so bili porodi trojčkov.

Čedalje več otrok se rodi zunaj zakonske zveze: v 1964 se jih je rodilo 9 %, v 1991 26 %, v 2014 pa 58 %.

Povprečno število živorojenih otrok na eno žensko v rodni dobi (15–49 let) se znižuje: v letu 2014 je bilo 1,58 otroka, pred 50 leti pa 2,32 otroka.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.