Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2015

Blagovna menjava v 2015 najvišja po vstopu Slovenije v EU

Slovenija je v 2015 izvozila za 23.942,3 milijona EUR blaga (ali za 4,4 % več kot v 2014), uvozila pa je za 23.191,6 milijona EUR blaga (ali za 2,7 % več kot v 2014).

  • 9. 2. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednosti izvoza in uvoza v decembru 2015 razmeroma nizki, vendar višji kot v decembru 2014

Blagovna menjava je bila v decembru 2015 dokaj skromna, saj se je vrednost izvoza (1.849,6 milijona EUR) med lanskimi mesečnimi podatki uvrstila šele na deseto mesto, vrednost uvoza (1.913,6 milijona EUR) pa na osmo. Izvoz je bil vrednostno nižji od decembrskega le še v januarju in avgustu, uvoz pa je bil nižji kot v decembru še v januarju, februarju, maju in avgustu. Kljub temu sta bila izvoz in uvoz v decembru 2015 višja kot v decembru 2014, in sicer izvoz za 2,3 %, uvoz pa za 7,8 %. Glede na vrednosti povprečnega mesečnega izvoza in uvoza v letu 2014 je bila vrednost izvoza v decembru 2015 za 3,2 % nižja, vrednost uvoza pa za 1,7 % višja. V decembru 2015 je bil v blagovni menjavi s tujino zabeležen primanjkljaj v vrednosti 64,0 milijona EUR. Pokritost uvoza z izvozom je bila 96,7-odstotna.

Vrednost izvoza v države članice EU nižja, vrednost izvoza v ostale države pa višja kot v decembru 2014

Trgi držav članic EU so za slovenski izvoz in uvoz še vedno najpomembnejši. Tako je bilo tudi v letu 2015, saj je Slovenija v tem letu tja izvozila 76,8 % vsega izvoženega blaga in od tam uvozila 80,6 % vsega uvoženega blaga. Izvoz v države članice EU je bil v decembru 2015 sicer za 0,9 % nižji kot v decembru 2014, uvoz v decembru 2015 pa je bil za 9,7 % višji. Blago, izvoženo v države članice EU v decembru 2015, je bilo vredno 1.331,0 milijona EUR, blago, uvoženo iz držav članic EU, pa 1.546,9 milijona EUR. Decembrski izvoz v države članice EU se je po vrednosti v primerjavi s preostalimi meseci leta 2015 uvrstil šele na enajsto mesto, uvoz pa na osmo.

Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v decembru 2015 izvozila v države, ki niso članice EU, je bila za 11,7 % višja kot v decembru 2014. Razlog za tolikšno povečanje je bila velika posamična transakcija v decembru 2015. Iz tega razloga je bil izvoz v omenjene države v decembru 2015 drugi najvišji v letu 2015 (znašal je 518,6 milijona EUR). Vrednost blaga, ki ga je Slovenija v decembru 2015 uvozila iz držav, ki niso članice EU, je bila za 0,1 % višja kot v decembru 2014. Blago, uvoženo iz omenjenih držav, je bilo vredno 366,7 milijona EUR (v primerjavi s preostalimi meseci leta 2015 se je uvrstil na sedmo mesto).

Splošna gibanja v blagovni menjavi v letu 2015

Slovenija je v letu 2015 izvozila za 23.942,3 milijona EUR blaga, uvozila pa je za 23.191,6 milijona EUR blaga. Vrednosti obeh, izvoza in uvoza, sta bili najvišji po vstopu Slovenije v EU. Pokritost uvoza z izvozom je bila 103,2-odstotna, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je v tem obdobju znašal 750,7 milijona EUR; tudi ta je bil najvišji v zadnjih enajstih letih.

Za blagovno menjavo v letu 2015 je bilo značilno, da je izvoz rasel hitreje kot uvoz. Izvoz je bil glede na leto 2014 višji za 4,4 %, uvoz pa za 2,7 %. Izvoz se je povečal predvsem zaradi nadaljevanja rasti izvoza v države članice EU.

Glavne trgovinske partnerice Slovenije so bile tudi v letu 2015 Nemčija, Italija, Avstrija, Hrvaška in Francija. Največji delež k skupnemu izvozu v letu 2015 so prispevali proizvodi iz skupine zdravila. Sledil je izvoz proizvodov iz skupine osebni avtomobili, in ta se je v primerjavi z letom 2014 vrednostno tudi najbolj povečal. K skupnemu uvozu je največ prispeval uvoz proizvodov iz skupine olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov. Sledil je uvoz proizvodov iz skupine osebni avtomobili; tudi pri uvozu se je vrednostno najbolj povečal uvoz proizvodov iz te skupine.
Grafikon 1: Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2014=100), Slovenija
Grafikon 1: Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2014=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Tabela 1: Izvoz in uvoz blaga, december 2015, Slovenija
XII 2015I–XII 2015XII 2015
XII 2014
I–XII 2015
I–XII 2014
1.000 EURindeks
Izvoz1.849.60623.942.275102,3104,4
EU-281.330.96418.397.78199,1105,1
države nečlanice EU518.6425.544.493111,7102,2
Uvoz1.913.56023.191.591107,8102,7
EU-281.546.90418.698.119109,7105,9
države nečlanice EU366.6564.493.471100,191,3
Saldo menjave-63.954750.684-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %96,7103,2-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2015 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2015 bodo objavljeni junija 2016.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.