Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, december 2015

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v letu 2015 za 4,5 % višja kot v letu 2014

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v 2015 za 4,5 % višja kot v 2014. K višji vrednosti so največ prispevala podjetja v predelovalnih dejavnostih; vrednost industrijske proizvodnje v teh dejavnostih se je zvišala za 4,8 % in tudi povečanje prihodka od prodaje je bilo tukaj najizrazitejše.

  • 10.2.2016
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v decembru 2015 nekoliko nižja kot v novembru 2015
Vrednost industrijske proizvodnje je bila v decembru 2015 povprečno za 1,3 % nižja kot v novembru 2015. V rudarstvu se je zvišala za 31,7 %, v predelovalnih dejavnostih pa se je znižala za 1,4 % in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 2,9 %.
V letu 2015 je bila povprečno za 4,5 % višja kot v letu 2014. V predelovalnih dejavnostih se je zvišala za 4,8 %, v rudarstvu za 2,3 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa za 2,0 %.

Prihodek od prodaje v industriji v decembru 2015 nižji kot v prejšnjem mesecu
Prihodek od prodaje v industriji je bil v decembru 2015 v povprečju za 0,9 % nižji kot v novembru 2015. V rudarstvu je bil višji za 18,7 %, v predelovalnih dejavnostih pa nižji za 1,1 %. Glede na december 2014 je bil za 0,7 % nižji. V celem letu 2015 je bil za 4,1 % višji kot v letu 2014.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v decembru 2015 nekoliko višja kot v prejšnjem mesecu
Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje je bila v decembru 2015 v primerjavi s prejšnjim mesecem višja za 0,5 %. V rudarstvu se je zvišala za 33,9 %, v predelovalnih dejavnostih pa za 0,4 %.

Glede na povprečje leta 2010 je bila vrednost zalog višja za 6,7 %.

Podrobnejši podatki
o indeksih industrijske proizvodnje za december 2015 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 17. februarja 2016.

Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
2) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XII 2015
XI 2015 
XII 2015
XII 2014
I–XII 2015
I–XII 2014
XII 2015
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)98,7101,8104,5104,9
B Rudarstvo131,7185,5102,3110,6
C Predelovalne dejavnosti98,6100,8104,8105,2
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro97,1100,3102,0102,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,0107,7105,7105,5
  AE Energenti99,1107,9102,7102,2
  AI Surovine98,7106,6106,7107,0
B Proizvodi za investicije98,9102,7107,3106,9
C Proizvodi za široko porabo98,792,8100,2101,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,3109,9103,492,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo97,989,399,4104,6
Vir: SURS
Tabela 2: Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XII 2015
XI 2015 
XII 2015
XII 2014
I–XII 2015
I–XII 2014
XII 2015
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,199,3104,1102,4
B Rudarstvo118,7118,998,692,4
C Predelovalne dejavnosti98,999,1104,2102,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo98,1105,3104,9105,9
  AE Energentizzzz
  AI Surovine97,9104,6104,9106,4
B Proizvodi za investicije98,899,5108,5102,7
C Proizvodi za široko porabo98,892,999,298,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo104,2111,6101,089,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo98,089,798,7104,3
z statistično zaupno
Vir: SURS
Tabela 3: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
XII 2015
XI 2015 
XII 2015
XII 2014
I–XII 2015
I–XII 2014
XII 2015
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,5107,2103,3106,7
B Rudarstvo133,999,853,655,7
C Predelovalne dejavnosti100,4107,2103,9107,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,4105,7103,2102,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,1106,0104,4104,1
B Proizvodi za investicije100,4108,0100,0112,2
C Proizvodi za široko porabo100,9108,2105,6110,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo98,094,993,059,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,2110,4107,7124,8
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za prejšnji mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za isto obdobje prejšnjega leta, so izločeni vplivi koledarja.
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s povprečjem leta 2010, so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za leto 2015 so začasni. Končni podatki za leto 2015 bodo objavljeni najkasneje do 10. avgusta 2016.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.