Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2014

Javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji v 2014: 5,3 % BDP

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2014 znašali 1,991 milijarde EUR;  kot delež v BDP so bili za 0,2 odstotne točke nižji kot v letu 2013.

  • 4. 2. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

 
Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v letu 2014 namenjenih 1,991 milijarde EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2014 znašali 1.991 milijonov EUR ali 5,3 % BDP. 96 % vseh javnih izdatkov za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 4 % (87 milijonov EUR) pa so bili porabljeni za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam.  Največji delež javnih izdatkov je bil namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (43 %), drugi največji delež pa za terciarno izobraževanje (20 %).


Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove so v letu 2014 pomenili 5,9 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2014 porabljenih 2.207 milijonov EUR, kar je 5,9 % BDP. 86 % izdatkov za izobraževalne ustanove so bili javni izdatki, nekaj manj kot  13 % zasebni izdatki in nekaj manj kot odstotek izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.

V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove so bili izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje 22 %  (vrtci: 1. starostno obdobje 8 %, 2. starostno obdobje 14 %), izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 43 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 16 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19 % (izdatki za višješolsko strokovno 1 %,  izdatki za visokošolsko izobraževanje 18 %). 

Izobraževalne ustanove so v letu 2014 za tekoče in investicijske stroške porabile 2,3 milijarde EUR

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2014 znašali 2.018 milijonov EUR ali 88 % vseh izdatkov (velika večina teh izdatkov, 75 %, je bila namenjena za plače zaposlenih); preostalih 12 % izdatkov (282 milijona EUR) so bili  investicijski izdatki.
Struktura javnih, zasebnih in mednarodnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2014
Struktura javnih, zasebnih in mednarodnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2014
Vir: SURS
Tabela 1: Javni izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 20141)
Ravni
izobraževanja
Namen izdatkov
skupajneposredni izdatki za
izobraževalne ustanove
transferji, plačila gospodinjstvom
in drugim zasebnim entitetam
1.000 EUR
Skupaj1.991.4951.904.02587.471
Predšolsko372.601372.6010
  1. starostno obdobje128.701128.7010
  2. starostno obdobje243.900243.9000
Osnovnošolsko862.761862.7610
Srednješolsko361.166324.12737.040
Terciarno393.591343.16050.431
  višješolsko16.24016.240
  visokošolsko377.351326.91950.431
Nerazporejeno1.3761.376
… ni podatka
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatki za izobraževalne ustanove, Slovenija, 20141)
Ravni
izobraževanja
Viri sredstev
skupajjavna sredstvazasebna sredstvasredstva iz
mednarodnih virov
1.000 EUR
Skupaj2.207.4951.904.025286.58116.889
Predšolsko479.887372.601107.25135
  1. starostno obdobje166.042128.70137.32912
  2. starostno obdobje313.845243.90069.92223
Osnovnošolsko948.152862.76184.994396
Srednješolsko362.590324.12737.576887
Terciarno415.490343.16056.76015.571
  višješolsko18.03416.2401.72568
  visokošolsko397.456326.91955.03415.502
Nerazporejeno1.3761.376......
… ni podatka
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 3: Izdatki v izobraževalnih ustanovah, Slovenija, 20141)
Ravni
izobraževanja
Vrsta porabe
skupajtekoči izdatkiinvesticijski izdatki
1.000 EUR
Skupaj2.299.7612.017.633282.129
Predšolsko486.692407.25079.442
  1. starostno obdobje177.054149.08627.968
  2. starostno obdobje309.638258.16551.474
Osnovnošolsko943.847840.965102.882
Srednješolsko374.301343.28331.017
Terciarno493.545424.76868.777
  višješolsko21.63715.8305.807
  visokošolsko471.908408.93862.970
Nerazporejeno1.3761.36610
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.