Dan varne uporabe interneta

Dan varne uporabe interneta 2016

9. februarja zaznamujemo dan varne uporabe interneta, ki je postal za 73 % oseb, starih 16–74 let, del njihovega vsakdana. 47 % teh oseb je v letu 2015 uporabljalo internet prek mobilnega telefona zunaj doma ali delovnega mesta.

  • 2. 2. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
9. februarja praznujemo dan varne uporabe interneta, katerega namen je ozaveščanje javnosti, da kar koli stori za varno uporabo interneta – od zaščite identitete in zasebnosti na internetu, varne uporabe družbenih omrežij, zaščite računalnikov in mobilnih naprav do preprečevanja zasvojenosti od novih tehnologij ipd.
Je ozaveščanje potrebno?


Med 16–74 let starimi osebami je tri četrt rednih uporabnikov interneta
V prvem četrtletju 2015 je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 73 % takih, ki so internet uporabljale redno (v EU-28: 79 %), 83 % od teh pa ga je uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan (v EU-28: 85 %). Delež rednih uporabnikov interneta se je od leta 2004 podvojil (takrat je znašal 37 %), povečal pa se je tudi delež vsakodnevnih ali skoraj vsakodnevnih uporabnikov med njimi (v 2004 jih je bilo 60 %). 

Največ rednih uporabnikov interneta je med mladimi, starimi 16–24 let, saj ga ti uporabljajo skoraj vsi; v 2015 jih je bilo 99 % (EU-28: 96 %), od teh jih je 93 % uporabljalo internet vsak dan ali skoraj vsak dan (EU-28: 94 %). Najmanj rednih uporabnikov interneta je med osebami, starimi 65–74 let; v 2015 jih je bilo 27 % (EU-28: 45 %). Med temi pa je bilo 65 % takih, ki so internet uporabljali vsak dan ali skoraj vsak dan (v EU-28: 72 %). (Med redne uporabnike štejemo tiste, ki so v prvem četrtletju 2015 odgovorili, da so internet uporabljali najmanj enkrat v zadnjih treh mesecih.)


Čedalje več uporabnikov interneta dostopa do interneta medtem, ko so zunaj doma ali delovnega mesta (''on the go'')
V prvem četrtletju 2015 je 47 % uporabnikov interneta, starih 16–74 let, dostopalo do interneta tudi zunaj doma ali delovnega mesta (''on the go'') in pri tem za dostop do interneta uporabljalo mobilni telefon (v letu 2014 je bilo takih uporabnikov interneta 37 %). Od teh jih je večina, 91 %, dostopala do interneta prek mobilnih telefonskih omrežij, 68 % pa prek brezžičnega omrežja (Wi-Fi).

27 % teh oseb je dostopalo do interneta prek prenosnega ali tabličnega računalnika (v letu 2014 je bilo takih 25 %). 


Lastne fotografije, videoposnetke, besedila ipd. je na spletne strani nalagal vsak tretji redni uporabnik interneta v Sloveniji
Med vsemi rednimi uporabniki interneta, starimi 16–74 let, je bilo v prvem četrtletju 2015 51 % takih, ki so sodelovali v spletnih družabnih omrežjih (70 % od teh vsak dan ali skoraj vsak dan). Samo med 16–24-letnimi rednimi uporabniki interneta pa je bilo takih 90 % (82 % od teh je sodelovalo v spletnih družabnih omrežjih vsak dan ali skoraj vsak dan).

37 % rednih uporabnikov interneta (16–74) je nalagalo na spletne strani lastne fotografije, videoposnetke, glasbo, tekste, 36 % jih je telefoniralo ali videotelefoniralo s spletno kamero.


Okužba z računalniškim virusom je bila najpogostejša težava pri uporabi interneta v zadnjih 12 mesecih
V prvem četrtletju 2015, je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 75 % takih, ki so internet uporabljale vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih. 16 % teh oseb je pri tem naletelo na okužbo z računalniškim virusom in hkrati izgubilo podatke ali čas (v EU-28: 21 %).

49 % teh oseb je izdelovalo varnostne kopije zasebnih podatkov iz svojega računalnika (npr. dokumente, fotografije) na zunanje medije za shranjevanje (npr. na CD, DVD, zunanji disk, USB-ključ) ali v oblak (v EU-28: 55 %).

En odstotek uporabnikov interneta je v tem obdobju doživel zlorabo osebnih podatkov ali drugačno zlorabo zasebnosti  (npr. zlorabo fotografij, videoposnetkov; v EU-28: 3 %), finančno izgubo zaradi goljufije pri plačilu s kreditno ali debetno kartico (v EU-28: 1 %) in to, da so otroci dostopali do neprimernih spletnih strani (v EU-28: 2 %).


Podatki torej kažejo, da je postal internet del našega vsakdana, zato je ozaveščanje res potrebno.
Infografika 1: Varnost in uporaba interneta
Infografika 1: Varnost in uporaba interneta
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.