Odkup lesa, Slovenija, november 2015

Vrednost odkupa okroglega lesa v novembru 2015 za 54 % višja kot v novembru 2014

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila v novembru 2015 za skoraj 35 % višja kot v oktobru 2015 in za okoli 54 % višja kot v novembru 2014; znašala je 5,1  milijona EUR.

  • 14. 1. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v novembru 2015 višja kot v prejšnjem mesecu
Vrednost okroglega lesa iz zasebnih gozdov, odkupljenega v novembru 2015, je znašala 5,1 milijona EUR, to je za skoraj 35 % več kot v prejšnjem mesecu (večja je bila tudi količina odkupljenega lesa). Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila višja za 32 %, lesa za kurjavo za skoraj 88 %, lesa za celulozo za okoli 25 %, vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa pa je bila še enkrat višja kot v oktobru 2015.
   
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov v novembru 2015 višja kot pred enim letom
Vrednost odkupa okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila v novembru 2015 za okoli 54 % višja kot v novembru 2014, in to predvsem zaradi količinsko večjega odkupa hlodov iglavcev. Vrednost odkupa hlodov za žago in furnir je bila višja za 78 %, vrednost odkupa lesa za celulozo za 23 % in vrednost odkupa drugega okroglega industrijskega lesa za okoli 57 %. Vrednost odkupa lesa za kurjavo je bila za okoli 38 % nižja kot pred enim letom.

Grafikon 1: Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Grafikon 1: Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Odkup okroglega lesa, Slovenija
XI 2015XI 2015
X 2015
XI 2015
XI 2014
EURindeks
Skupaj5.124.158134,8154,3
  Hlodi za žago in furnir4.107.212132,1178,1
  Les za celulozo in plošče607.206125,4123,0
  Drug okrogel industrijski les146.758208,8157,5
  Les za kurjavo262.982187,661,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.