Založništvo, Slovenija, 2014

V 2014 je v Sloveniji izšlo 5.554 naslovov tiskanih knjig in brošur, od tega 1.599 leposlovnih

Po končnih podatkih NUK je v Sloveniji v 2014 izšlo 1.599 leposlovnih del, od tega 804 izvirnih del slovenske književnosti in 795 prevedenih del tujih književnosti. V 2014 je izhajalo 1.838 različnih tiskanih serijskih publikacij, tri četrtine izmed teh so bile strokovne ali znanstvene publikacije.

  • 22. 12. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki


V 2014 izšlo nekaj več naslovov knjig in brošur kot v 2013
 
 
Objavljamo končne podatke o založniški dejavnosti. Po podatkih Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) je bilo v letu 2014 v Sloveniji izdanih 5.554 naslovov tiskanih knjig in brošur, to je 470 ali 9,2 % več kot v prejšnjem letu. Med v letu 2014 izdanimi naslovi je bilo 66 % izvirnih del in 34 % prevodov, glede na vrsto izdaje pa 86 % prvih izdaj in 14 % ponatisov.

Med izdanimi leposlovnimi deli tudi v 2014 največ romanov

V letu 2014 je bilo izdanih 1.599 naslovov leposlovja, od tega 804 naslovi slovenske književnosti in 795 naslovov tujih književnosti.
Književne zvrsti so bile med naslovi izdanih leposlovnih del zastopane takole: romani skoraj 38 % naslovov (od tega 179 naslovov izvirnega slovenskega leposlovja in 422 naslovov prevodov tujih del), kratka proza za otroke in mladino s 25 % naslovov (med njimi 248 slovenskih del in 151 prevodov tujih del), pesniška dela s 14 % naslovov, kratka proza za odrasle z 10 %, poezija za otroke in mladino s približno 3 %, dramska dela z 1 % in nerazvrščena leposlovna dela z 9 %.

Število naslovov tiskanih serijskih publikacij se je glede na leto prej nekoliko povečalo

V letu 2014 je v Sloveniji izhajalo 1.838 naslovov tiskanih časopisov in drugih serijskih publikacij ali 36 več kot v prejšnjem letu. Velika večina jih je izhajala občasno (403), letno (395) in mesečno (351) ter četrtletno (255).
Glede na zvrst so prevladovali strokovni oz. znanstveni časopisi, in sicer je bilo takih 1.394 (kar je tri četrtine vseh naslovov serijskih publikacij), 192 časnikov in splošnih časopisov in 252 serijskih publikacij drugih zvrsti.

Grafikon 1: Izdani naslovi tiskanih knjig in brošur, Slovenija
Grafikon 1: Izdani naslovi tiskanih knjig in brošur, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Izdani naslovi tiskanih knjig in brošur, Slovenija
20132014 
Skupaj5.0845.554 
po izvoru   
  izvirna dela3.5133.679 
  prevodi1.5711.875 
po vrsti izdaje   
  prve izdaje4.3334.759 
  ponatisi751795 
Vir: NUK
Tabela 2: Izdani naslovi leposlovnih knjig in brošur po literarnih zvrsteh, Slovenija
SkupajSlovenska književnostTuja književnost
201320142013201420132014
Skupaj1.1891.599583804606795
  romani552601154179398422
  pesništvo2132171551745843
  pesništvo za otroke in mladino2751254328
  drame1415101144
  kratka proza9316655783888
  kratka proza za otroke in mladino1503998424866151
  drugo140150100714079
Vir: NUK
Tabela 3: Naslovi tiskanih serijskih publikacij po zvrsteh, Slovenija
20132014
Skupaj1.8021.838
  strokovni, znanstveni časopisi1.3561.394
  časniki in splošni časopisi187192
  drugo259252
Vir: NUK
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.