Povprečne mesečne plače, Slovenija, oktober 2015

Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2015 za 1,2 % višja od plače za september 2015

Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2015 je znašala 1.540,58 EUR, neto pa 1.004,34 EUR. V primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo za september 2015 se je nominalno in realno povečala za 1,2 %.

  • 15. 12. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača za oktober 2015 višja od plače za september 2015
Zaposlena oseba je v oktobru 2015 zaslužila v povprečju neto 1.004,34 EUR, bruto pa 1.540,58 EUR. Povprečna mesečna neto plača je bila nominalno in realno za 0,9 % višja od plače za september 2015, medtem ko je bila v primerjavi s plačo za oktober 2014 nominalno nižja za 0,3 %, realno pa višja za 0,5 %. Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2015 je bila v primerjavi s plačo za september 2015 višja za 1,2 %.

Zvišanje povprečne mesečne neto plače za oktober 2015 glede na september 2015 v zasebnem sektorju izrazitejše kot v javnem sektorju
Povprečna mesečna neto plača za oktober 2015 je bila v primerjavi s plačo za september 2015 v javnem sektorju višja za 0,7 %, v zasebnem sektorju pa za 1,2 %, v primerjavi s plačo za oktober 2014 pa je bila v obeh sektorjih nižja za 0,2 %.

Povprečna mesečna neto plača za oktober 2015 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna mesečna neto plača za oktober 2015 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 1.404,31 EUR), sledili sta povprečni mesečni neto plači v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.393,58 EUR) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.298,65 EUR). Najnižja pa je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (706,24 EUR).

Načrtovana sprememba v uporabljenih virih s podatki za november 2015
Obveščamo vas, da je za podatke o izplačanih plačah pri proračunskih uporabnikih za oktober 2015 kot vir za podatke zadnjič uporabljen Obrazec 1-ZAP/M. Z novembrom 2015 bomo kot vir za podatke o izplačanih plačah pri proračunskih uporabnikih pričeli uporabljati Informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP). To bo nekoliko vplivalo na vrednosti nekaterih kazalnikov.
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2015
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
X 15Ø I-X 15Ø VIII-X 15X 15
IX 15
X 15
X 14
Ø I-X 15
Ø I-X 14
EURindeks
Bruto1.540,581.534,551.529,05101,299,8100,4
Javni sektor1.770,401.764,871.760,81101,099,8100,9
  od tega sektor država1.736,761.733,051.732,99100,2100,5100,6
Zasebni sektor1.421,291.413,011.408,34101,499,9100,2
Neto1.004,341.000,84998,38100,999,7100,2
Javni sektor1.146,281.144,181.142,21100,799,8100,6
  od tega sektor država1.130,771.129,621.129,28100,1100,3100,3
Zasebni sektor930,66925,20923,46101,299,8100,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za oktober 2015 bodo objavljeni 28. decembra 2015 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.