Dijaki in študenti, ki subvencionirano bivajo v domovih in pri zasebnikih, Slovenija, šolsko leto 2014/15

V študijskem letu 2014/15 je bilo bivanje subvencionirano vsakemu četrtemu visokošolskemu študentu

V študijskem/šolskem letu 2014/15 je bilo bivanje v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih subvencionirano 14.686 rednim študentom visokošolskega študija, 4.725 dijakom in 229 študentom višjih strokovnih šol.  

  • 17. 12. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V domovih in pri zasebnikih je bilo v študijskem/šolskem letu 2014/15 nastanjenih 19.640 dijakov in študentov
V študijskem letu 2014/15 je bilo bivanje v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih subvencionirano za 14.686 ali 24,1 % rednih študentov visokošolskega študija. V dijaških domovih je v omenjenem šolskem/študijskem letu bivalo 229 (ali 3,3 %) rednih študentov višješolskega študija in 4.725 (ali 6,3 %) dijakov srednjih šol.

Velika večina visokošolskih študentov je bivala v javnih študentskih domovih
Visokošolskim študentom je med študijem na voljo subvencionirano bivanje v javnih študentskih domovih, dijaških domovih, zasebnih študentskih domovih ali pri zasebnikih. V študijskem letu 2014/15 je 11.393 ali 77,6 % visokošolskih študentov bivalo v javnih študentskih domovih; največ študentov od teh je bivalo v študentskih domovih Visokošolskega središča v Ljubljani (69,5 %), najmanj pa v študentskih domovih Visokošolskega središča v Kranju (0,3 %). V zasebnih študentskih domovih je bivalo 4,0 % visokošolskih študentov.

Največ visokošolskih študentov od tistih, katerih bivanje v javnih študentskih domovih v študijskem letu 2014/15 je bilo subvencionirano, je prihajalo iz savinjske statistične regije
Največ visokošolskih študentov, ki jim je bilo bivanje v javnih študentskih domovih subvencionirano, je bilo iz savinjske statistične regije (20,4 %), sledili so visokošolski študenti iz goriške statistične regije (s 14,9 %), najmanj pa jih je bilo iz zasavske statistične regije (1,8 %).

Med dijaki, ki so bivali  v dijaških domovih v šolskem letu 2014/15 subvencionirano, je bilo največ dijakov srednjega strokovnega izobraževanja
Glede na vrsto izobraževanja je bilo v dijaških domovih nastanjenih največ dijakov srednjega strokovnega izobraževanja, 56,2 %; 30,0 % je bilo dijakov srednjega splošnega izobraževanja, 13,8 % pa je bilo dijakov srednjega nižjega in poklicnega izobraževanja. Porazdelitev dijakov glede na letnik izobraževanja je bila dokaj enakomerna (razen v 5. letniku, ki vključuje samo dijake zadnjega letnika poklicnega tehničnega izobraževanja).
Grafikon 1: Dijaki, ki so bivali v dijaških domovih glede na vrsto izobraževanja, Slovenija, šolsko leto 2014/15
Grafikon 1: Dijaki, ki so bivali v dijaških domovih glede na vrsto izobraževanja, Slovenija, šolsko leto 2014/15
Vir:MIZŠ
Grafikon 2: Dijaki, ki so bivali v dijaških domovih glede na letnik izobraževanja, Slovenija, šolsko leto 2014/15
Grafikon 2: Dijaki, ki so bivali v dijaških domovih glede na letnik izobraževanja, Slovenija, šolsko leto 2014/15
Vir:MIZŠ
Tabela 1: Študenti visokošolskega študija, ki so subvencionirano bivali v domovih in pri zasebnikih, Slovenija, študijsko leto 2014/151)
Visokošolsko središče
skupajv Ljubljaniv Mariboruv Kopruv Kranju
Skupaj14.6869.8763.3181.45735
Javni študentski domovi11.3937.9142.98845635
Dijaški domovi629367851770
Zasebni študentski domovi616304240720
Zasebniki2.0481.29157520
1) Zajeti so visokošolski študenti, ki so v obdobju september 2014 - avgust 2015 sklenili novo nastanitveno pogodbo ali aneks k pogodbi.
Vir: MIZŠ
Tabela 2: Študenti visokošolskega študija, ki so subvencionirano bivali v javnih študentskih domovih, statistična regija stalnega prebivališča, Slovenija, študijsko leto 2014/15
Skupaj Študentski
dom
Ljubljana
Študentski
domovi
Univerze v
Mariboru
Univerza
na Primorskem
Študentski
domovi
Dijaški in
študentski
dom
Kranj
%
Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
Pomurska11,07,623,73,67,1
Podravska10,59,812,413,514,3
Koroška6,64,713,44,521,4
Savinjska20,416,434,516,17,1
Zasavska1,81,71,72,214,3
Spodnjeposavska5,96,15,54,00,0
Jugovzhodna Slovenija12,115,02,09,97,1
Osrednjeslovenska2,62,52,213,014,3
Gorenjska5,05,81,511,77,1
Notranje-kraška4,45,60,43,10,0
Goriška14,918,81,616,60,0
Obalno-kraška4,86,01,01,87,1
Vir: MIZŠ
Tabela 3: Dijaki in študenti višjih strokovnih šol, ki so bivali v dijaških domovih, Slovenija, šolsko oz. študijsko leto 2014/151)
SkupajDijakiŠtudenti višjih
strokovnih šol
Skupaj4.9544.725229
Samostojni dijaški domovi2.7512.648103
Dijaški domovi pri srednjih šolah1.5281.402126
Zasebni dijaški domovi6756750
1) Podatki o dijakih so zbrani na stanje 30. 9. 2015, o študentih višjih strokovnih šol pa na stanje 30. 10. 2015.
Vir: MIZŠ
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.