Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, oktober 2015

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno v oktobru 2015 na mesečni ravni nižji, na letni višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v oktobru 2015 na mesečni ravni nižji za 1,1 %, na letni pa višji za 0,8 %.

  • 30. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno v oktobru 2015 nižji kot v prejšnjem mesecu in višji kot pred enim letom
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v oktobru 2015 za 1,1 % nižji kot v septembru 2015. Nižji je bil zaradi nižjega prihodka od prodaje v trgovini z motornimi gorivi in v trgovini z živili. Višja prodaja kot v prejšnjem mesecu je bila v oktobru 2015 dosežena le s prodajo neživil; realni prihodek od prodaje v trgovini z neživili je bil višji za 1,2 %. Prodaja neživil je v oktobru letos dosegla najvišjo raven v zadnjih treh letih, od povprečja leta 2010 pa je bila še vedno za 7,0 % nižja.

Na letni ravni se je realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v oktobru 2015 povečal za 0,8 %. Povečal se je zaradi višjega prihodka od prodaje neživil (ta je bil za 6,2 % višji kot v oktobru 2014). Tudi prihodek od prodaje v prvih desetih mesecih letos je bil višji predvsem v trgovini z neživili (za 2,3 %). Prihodek od prodaje živil je bil v letošnjem oktobru nižji na mesečni in tudi na letni ravni, v prvih desetih mesecih letos pa je bil za 0,5 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Prihodek v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh v oktobru 2015 nižji kot v prejšnjem mesecu in višji kot pred enim letom
Realni prihodek od prodaje v trgovini na debelo in drobno z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil v oktobru 2015 na mesečni ravni nižji za 0,7 %, na letni pa višji za 9,6 %. V prvih devetih mesecih letos je bil realni prihodek od prodaje motornih vozil višji za 13,3 %. 
 
Podrobnejši podatki za oktober 2015 bodo na podatkovnem portalu SI-STAT na voljo 29. 12. 2015. Sočasno s to objavo objavljamo na tem podatkovnem portalu tudi podrobne podatke za september 2015.
Grafikon 1: Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
2) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
X 2015
IX 2015
X 2015
X 2014
I-X 2015
I-X 2014
X 2015
Ø 2010
Skupaj1) - trgovina na drobno98,9100,8100,795,7
Trgovina na drobno brez motornih goriv100,6103,1101,590,6
Trgovina z živili, s pijačami, tobakom99,499,4100,587,1
Trgovina z neživili (brez motornih goriv)101,2106,2102,393,0
1) Vključuje trgovino na drobno z živili, s pijačami in tobakom, trgovino na drobno z neživili (brez motornih goriv) in trgovino na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi.
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
X 2015
IX 2015
X 2015
X 2014
I-X 2015
I-X 2014
X 2015
Ø 2010
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil99,3109,6113,3127,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za prejšnje obdobje, so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isto obdobje prejšnjega leta, so izločeni vplivi koledarja.
Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s povprečjem leta 2010, so izločeni vplivi sezone in koledarja. Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni.
Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.