Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v podjetjih, podrobni podatki, Slovenija, 2015

Tretjina podjetij v Sloveniji ima formalno določeno strategijo za varno uporabo IKT

35 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi osebami ima formalno določeno strategijo za varno uporabo IKT. Večina (78 %) jo je določila ali zadnjič pregledala v zadnjih 12 mesecih. 28 % podjetij je v 2014 nudilo svojim zaposlenim izobraževanje za izpopolnitev e-veščin ali pridobitev novih.

  • 1.12.2015
  • |
  • končni podatki

Dve tretjini velikih podjetij imata formalno določeno strategijo za varno uporabo IKT
Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi osebami je 35 % takih, ki imajo formalno določeno strategijo za varno uporabo informacijsko-komunikacijske opreme (IKT). Njen namen je oceniti morebitna varnostna tveganja pri uporabi IKT in predvideti varnostne postopke ali ukrepe za zagotavljanje integritete, dostopnosti in zaupnosti podatkov podjetja in sistemov IKT. Med velikimi podjetji je takih, ki imajo formalno določeno strategijo za varno uporabo IKT, 66 %, med srednje velikimi 53 % in med majhnimi 30 %.

Glede na dejavnost je podjetij s tako strategijo več v storitvenih dejavnostih, in sicer 42 %; v proizvodnih dejavnostih je takih podjetij 27 %.

Med podjetji, ki tako strategijo imajo, je 78 % takih, ki so jo določila ali zadnjič pregledala v zadnjih 12 mesecih, 14 % takih, ki so jo določila ali pregledala pred več kot 12, vendar pa pred manj kot 24 meseci, in 7 % takih, ki so to storila pred več kot 24 meseci.


Večina podjetij predvideva nevarnost napada na IKT, nevarnost napake na strojni ali programski opremi IKT in nevarnost neavtoriziranega dostopa do podatkov
Nevarnost uničenja ali popačenja podatkov podjetja (bodisi zaradi napada na IKT bodisi zaradi nepredvidenega dogodka – napake na strojni ali programski opremi ali nevarnosti zaradi neavtoriziranega dostopa do podatkov) je v svoji formalno določeni strategiji za varno uporabo IKT predvidelo 91 % podjetij. Nevarnost razkritja zaupnih podatkov podjetja nehote ali zaradi vdora v sisteme IKT, t. i. pharming (preusmeritev uporabnikov na zlonamerne spletne strani, ki so največkrat popolne kopije originalnih, z namenom, da se pridobijo osebne informacije), in phishing napade (poskus pridobivanja informacij, kot so gesla, uporabniška imena, podatkov o kreditnih karticah s pomočjo e-pošte, ki usmeri uporabnika na lažne spletne strani) je v svojo strategijo zajelo 81 % podjetij. 73 % podjetij pa je v svoji strategiji predvidelo neuporabnost storitev IKT zaradi napada od zunaj (npr. DDoS, ki onemogoči uporabnikom uporabo informacijskega sistema).


Četrtina podjetij je v letu 2014 omogočila s
vojim zaposlenim izobraževanje za pridobitev e-veščin 
Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi osebami je v 2014 bilo 20 % takih, ki so zaposlovala strokovnjake za IKT (kar je toliko kot v prejšnjem letu) in 6 % takih, ki so strokovnjake za IKT v tem letu zaposlila ali skušala zaposliti (51 % podjetij od teh je iz različnih razlogov težko pridobilo ustrezno usposobljene osebe). Med velikimi podjetji je bilo takih, ki so v 2014 zaposlila ali skušala zaposliti strokovnjake za IKT, približno četrtina (26 %); 49 % od teh je pri pridobitvi ustreznih strokovnjakov za IKT imelo težave.

28 % podjetij je v letu 2014 nudilo svojim zaposlenim kakršno koli izobraževanje za izpopolnitev ali pridobitev znanja ali veščin iz uporabe računalnikov, računalniških programov (IKT). Takih podjetij je bilo največ med velikimi podjetji, 79 %; med srednje velikimi jih je bilo 49 %, med majhnimi pa 22 %.
Graf 1: Poskusni prikaz intenzivnosti uporabe IKT v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi, Slovenija, 20151)
Graf 1: Poskusni prikaz intenzivnosti uporabe IKT v podjetjih z 10 ali več zaposlenimi, Slovenija, 2015<sup>1)</sup>
1) Intenzivnost uporabe IKT se meri s kazalniki uporabe strojne ali programske opreme IKT. Podjetja se delijo glede na to, kako intenzivno uporabljajo IKT.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z 10 ali več zaposlenimi osebami.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.